Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 162

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 162

2 minuten leestijd

ARTIKEL XXV. Van

het afdoen der ceremonieele wet, hoewel

die

met de profeten nog dienstig is bevestiging van het Evangelie.

ter

Wij gelooven, dat de ceremoniën en figuren der Wet opgehouden hebben met de komst van Christus, en dat alle schaduwen een einde genomen hebben; alzoo dat het gebruik daarvan onder de Christenen weggenomen moet worden ; nochtans blijft ons de waarheid en substantie daarvan in Christus Jezus, in denwelken zij hare vervulling hebben. Intusschen gebruiken wij nog de getuigenissen, genomen uit de Wet en de Profeten, om ons in het Evangelie te bevestigen, en ook om ons leven te reguleeren, in alle eerbaarheid, tot

Gods

eere,

volgens Zijnen

wil.

[Wy gelooven dat de Ceremoniën ende Figuren der wet opghehoüden hebben met de comste Christi. ende dat alle schaduwen een eynde genomen hebben ; also dat het gebruyck van dien, onder den Christenen wech-ghenomen moet werden, nochtans blyft ons de waerheyt ende substantie van dien in Christo Jesu, in den wekken sy hare vervullinghe hebben. Hier-en-tusscfien ghebruycken wy noch de ghetuygenissen ghenomen uyt de wet ende de Propheten; om ons in den Evangelio te bevestigen, ende ooc om ons leven te reguleren in aller eerbaerheyt tot Gods eere, volgende synen willej.

Vraag. Gezien hebbende, dat de wedergeborenen gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, in God gehouden zijn, om goede werken te doen, wat volgt daaruit ? Antw. Het eeuwigdurende der goddelijke wet, als de regel van hun doen en laten, Matth. 5 Meent niet dat Ik 17, 18. gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden Ik ben niet gekomen om [die] te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet een jota, noch een tittel van de wet voorbij gaan, :

;

totdat het alles zal zijn geschied.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 162

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken