Bekijk het origineel

Van strak gespannen snaren - pagina 128

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van strak gespannen snaren - pagina 128

2 minuten leestijd

!

104

De

volgende hoofdstukken bevatten dan de twistgesprekken

tusschen Job en zijn vrienden, waarin

hij

zijn zakelijke

gerech-

tigheid handhaaft.

32e

treedt een ander spreker op. Elihu, werpt op de rampen der vromen. Hij ontwikkelt de waarheid, dat de Heere zijn volk beproeft om hen

het

In

hoofdstuk

die een nieuw' licht

te louteren.

Maar de

eigenlijke oplossing

rampen der godvruchtigen

van

't

groote probleem van de

Heere

geeft de

stukken 38 tot 41 treedt Hij Zelf op.*)

onweder,

met Job

in

de

al

In de hoofd-

Zélf.

Hij verschijnt in een

verhevenheid Zijner majesteit.

Hij treedt

gesprek over de wonderen der schepping.

in

En nu

Job neer voor des Heeren Majesteit en Beminnelijkheid. woorden „Met het gehoor des oors heb ik gehoord; maar nu ziet mijn oog; daarom zinkt

Nu

spreekt Job de gedenkwaardige

:

U

verfoei

ik

en heb berouw

mij,

Gods wegen

U

niet,

maar

ziet

in stof

Gods

en asch."

heerlijkheid,

Job begrijpt en zinkt in aan-

bidding voor Zijn Majesteit neder.

Nu Nu

is

God

is

de Satan geheel vernederd.

verheerlijkt.

Ziehier één der gewichtigste doeleinden van de rampen der

Tegenover heel de wereld moet blijken, dat de vromen vasthouden aan hun God, door welke diepe wegen die God hen ook leidt Dit is ook voor mij thans de oplossing van den raadselachtigen weg, dien de Heere met mij houdt. Inderdaad, 't is een weg vol van vragen. Waarom dit ? Waarom dat ? Volgens de Schrift is 't leven van wie God vreest, als een boom, geplant aan waterbeken maar de weg der goddeloozen als 't kaf, dat de wind henendrijft. In de werkelijkheid zien we 't vaak zoo gansch anders. David vlucht; godzaligen

:

;

Saul behoudt

op den troon.

*)

't

veld.

Elia

Johannes

zwerft in de woestijn

sterft in

den kerker

Eigenlijk geeft de Hecre geen enkele verklaring

;

;

Achab

zit

Herodes zwelgt

van Zijn doen met

Job.

Zijn wegen zijn hooger dan onze wegen, Zijn gedachten dan onze gedachten. Hij

geeft

aan

nietig

groot, en wij begrijpen

stof

geen

Hem

niet,

rekenschap van Zijne daden.

maar daarom aanbidden

wij

God Hem.

alléén

is

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 144 Pagina's

Van strak gespannen snaren - pagina 128

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 144 Pagina's

PDF Bekijken