Bekijk het origineel

Openingsrede voor het 2e Christelijk sociaal congres - pagina 19

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Openingsrede voor het 2e Christelijk sociaal congres - pagina 19

2 minuten leestijd

15

Maar

zoudt ge niet willen bespreken den eenigen weg,

al

de

juiste oplossing voert,

en

die

tot

als

van ernstige mannen niet onderstellen,

tweede het

congres

christelijk-sociale

socialisme.

onder „socialisme"

niet

sociaal-democratie.

Gij

in

dat van u

toch zal dit

het teeken staan van

woord van 1891, dat gij hebt te verstaan het programma der hebt dat woord te nemen in zijn

herhaal

Ik

mag

ik

mijn

algemeen-aanvaarde beteekenis van economisch stelsel, dat de voortbrengingsmiddelen in gemeenschappelijk gebruik tot

basis

woord

heeft.

En

verstaan

te

in

de

dieperen

herboren

zin

hebt

gij

onder

dit

samenleving, die als een

nieuw en schoon organisme fungeert. Wij hebben, bij den opzet van dit congres, voornamelijk rekening gehouden met de mannen uit onze politieke beweging, van wie wij wisten, dat zij niets liever wenschen dan het bestendigen der politieke macht van onze christelijke staatspartijen. Dat kan slechts beteekenen, dat wij gevoelen, hoe noodzakelijk het is, dat in onze politieke bedoelingen weerklank vinde de eisch van het sociale recht. Want bij alles, wat wij aan sociale wetgeving hielpen tot stand brengen, moeten wij hebben gevoeld, dat het voornaamste ontbrak. Laten wij bewust voor elkander onder woorden dit gevoel thans brengen door de erkenning, dat alle wettelijke sociale maatgoed ook, niet kunnen wegnemen de fout in den

regelen, hoe

grondslag zelf van ons maatschappelijk samenleven. En daarop, ik herhaal het met klem, moet, óók in onze politieke actie, worden aangestuurd. Wij moeten daarbij nim-

mer

uit het

oog

verliezen, dat er aan het ééne uiteinde der

sociale linie „bezitters van milliarden" zijn, en aan het an-

dere uiteinde „mier-arme tobbers". Dat er

van

bezit,

dat

ongelijkheid

is

een ongelijkheid

van rechten schept, en dat dit

den stand van ons maatschappelijk leven bepaalt. Een weinig méér aan den eenen, een weinig minder aan den anderen kant moge de tegenstelling wat minder scherp bezit heel

wordt principieel er niet door aangetast. En onze politiek-sociale actie de macht van den Mamon in haar waarde. Wij deden verkeerd, in den opzet van dit congres niet te maken,

zij

principieel

liet

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 24 Pagina's

Openingsrede voor het 2e Christelijk sociaal congres - pagina 19

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 24 Pagina's

PDF Bekijken