Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 76

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 76

2 minuten leestijd

ARTIKEL XX. Van de in

barmhartigheid, en rechtvaardigheid Gods, Christus

bewezen

tot

onze verlossing.

Wij gelooven, dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, Zijnen Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in dewelke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar ^

te

voldoen en

te

dragen de straf der zonden door Zijn zeer

ter lijden en sterven.

Zoo

heeft dan

bit-

God Zijne rechtvaardigheid

bewezen tegen Zijnen Zoon, als Hij onze zonden op Hem gelegd ; en heeft uitgestort Zijne goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende Zijnen Zoon in den dood door eene zeer volkomene liefde en Hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door Hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. heeft

[Wij ghelooven, dat God die volcomen barmhertich ende rechtveerdich is, sijnen Sone ghesonden heeft om aen te nemen de nature, inde wclcke de ongehoorsaemheyt begaen was; om inde selve te voldoen, ende te dragen de straffe der sonden, door sijn seer bitter lijden ende sterven. So heeft dan God sijne rechtvaardicheijt bewesen tegen sijnen Sone, als hy onse sonden op hem gheleydt heeft : ende lieeft uiighestort sijn goetheijdt ende barmherticlieydt over ons, die schuldich ende de verdoemenisse weerdich waren ; voor ons gevende sijnen Sone inden doof, door een seer volcomen liefde, ende hem verweckende tof onze reclitveerdichmakinge, op dat wij door hem hadden de onsferffelicheydt ende het eeuwighe leven}.

Vraag. Dewijl de mensch ellendig is door de zonde, en machteloos om zichzelven te redden, zal hij dan wanhopen over de behoudenis? Antw. Neen, die ellendig is moet naar een middel van verlossing omzien; het mishaagde den Heere toen de Joden zeiden, 14. Wie kan wonen bij een verterend vuur? Ezech. Jes. 33 daarbij

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 76

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken