Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 314

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 314

3 minuten leestijd

ARTIKEL XXXVI.

306

verwerpen en de Justitie omstooten willen, invoerende de gemeenschap der goederen, en verwarren de eerbaarheid, die God onder de menschen gesteld heeft. gheloven dat onse goede Godt, uyt oorsake der verdorventdes menschelicken geslachtes, Coningen, Princen ende Overheden verordent heeft, willende dat de werelt geregeert werde door wetten ende Policien ; op dat de onghebondenheyt der menschen bedwongen werde, ende het alles met goede ordinantie onder den menschen toegae. Tot dien eynde heeft hij de Overheyt het sweert in handen gegeven, tot straffe der boosen ende bescherminghe der vromen. Ende haer ampt is, niet alleen acht te nemen ende te waken over de Polici, maer ooc de bant te houden aan den Heyligen Kerkendienst : om te weijren ende uyt te royen alle afgoderij ende valschen godsdienst, om het rycke des Antichrists te gronde te werpen, ende het Conincrycke fesu Christi te voorderen, 7 woord des Evangelij over al te doen Prediken, op dat God van een yegelick geeert ende gedient werde, gelijc hy in zyn woort gebiedt. Voor ler, een yeder van wat qualiteyt, conditie ofte staat hy zy, is schvldich hem den Overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, haer eere ende eerbiedinge toe te dragen, ende hen gehoorsaem te zyn in allen dingen, die niet en stryden tegen Gods woort, voor haer biddende in haren gebeden, op datse de Heere stieren wille in alle hare weghen, ende dat wy een gherust ende Ende stille leven leyden, in alle Godsalicheydt ende eerbaerheydt. hier over verwerpen wij de Wederdoopers en de ande oproerige menschen : ende in 't gemeyn alle de gene die de Overheden ende de fustitie omstooten willen : invoerende de ghemeenschap der goederen, ende verwerren de eerbaerheyt die God onder den

fWy

heyt

menschen gestelt

heeft.]

Vraag. Wie moet men voor goede burgers houden ? Antw. Die de overheid, van God over haar gesteld, onderMijn zoon, vrees den 21. danig zijn en eere geven, Spr. 24 13. Zijt alle menschelijke Heere, en eer den koning. 1 Petr. 2 ordening onderdanig, om des Heeren wil. Vers. 1, Vreest God, eert den Koning. :

:

Vraag.

Waarvan

spreekt dit artikel ?

Antw. Van het ambt der overheid, en de plicht der onderdanen tegenover haar. .•. Vraag. Komt dit artikel in de Belijdenis te pas? Antw. Ja toch de profeten, de apostelen en de eerste christeen aangeklaagd geweest, dat lijke Kerk, zijn altoos bezwaard ongehoorzamen en oproerigen in den burgerstaat waren, die zij alle burgerlijke regeering zochten te breken, en niet dan confusie en verwarring in de wereld aan te richten. Hoe gepast dat de opstellers van onze Belijdenis, ten tijde dat de geloovigen in de Nederlanden over dezelfde misdaden bij den koning van Spanje aangeklaagd werden, voor het oog der wereld belijden, dat de ware Kerk welker leden zij waren, de overheid, die Gods ;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 314

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken