Bekijk het origineel

Eudokia - pagina 25

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eudokia - pagina 25

2 minuten leestijd

19

macht eener hoogere liefde kan in de verpleging onzer kranken dan ook niet genoeg nadruk worden gelegd. Vooral van Christus' kerk, en niet minder van de zich toewijdende zuster vooral, ging deze alle goede verpleging bezielende kracht uit. Zelfs gaat niet te ver wie 't waagt uit te spreken, dat ook in den kring der artsen deze hoogere liefde allengs binnendrong, en immers een arts, die met den lijder medelijdt, biedt in de uit zijn hart meesprekende teederheid een zalf van kostelijke geur. In den Christus, die ziel en lichaam beide zoo wonderbaar immediaat genas werd de uiting van het meespreken van die alles veredelende liefde dan ook nooit gemist. De kranke, dien hij genas, omving Jezus eerst met de deelnemende warmte van zijn hart, en eerst dan ging 't woord uit, om hem zoo wonderbaar te genezen. En zij 't nu al, dat onder ons gesplitst is, wat in Jezus één was, toch is en blijft het de Heiland, die op alle krankenverpleging

Christelijke

zijn

heilig

stempel

heeft

af-

ook

er zijn ook gemeentelijke, ook neutrale krankenhuizen, maar zelfs in die gestichten wordt 't geestelijk element wel terdege in rekening gebracht. Zie maar hoe men met voorliefde zelfs ook

gedrukt.

Ik

weet

academische,

in

er

het,

zijn

stichtingen

die

er zijn

de

geestelijke

hulp,

die

men

zelf

niet

verstrekken kan, binnenlaat en schier noodt. Zonder uitzondering

dan ook alle schrijvers der historie op medisch erf, de verpleging der kranken eeniglijk aan Christus' kerk haar

erkennen dat

opkomst dankt, en dat ze, waar men het Kruis niet kent, niet wordt gevonden. Nu nog is het in 't Heidenland en onder den Islam

de

Christelijke

kranken,

dien

missie

naam waard,

alleen, 't

die tot een verpleging der

eerst zich aandient.

Niet dat ik

oog sluit voor wat èn bij het Roode Kruis èn in 't krankenhuis ook de Humaniteit, ons ten goede bood, maar die Humaniteit is ons door de renaissance uit Rome's en Griekenland's traditie toegekomen, zonder dat ooit in Athene of Rome de krankenverpleging ook maar de zwakste triomf kon vieren, zoodat ook wat thans de moderne Humaniteit biedt, slechts onder de beademing van den christelijken geest kon ontstaan.

daarom

't

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 42 Pagina's

Eudokia - pagina 25

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 42 Pagina's

PDF Bekijken