Bekijk het origineel

Eudokia - pagina 11

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eudokia - pagina 11

2 minuten leestijd

Zeer geachte Hoorders. Het was mij een voorrecht dezen avond, met het oog op Eudokia's tot het houden van een gedenkrede te worden uitge-

jubileum,

noodigd. Eudokia had van

Reeds

om

zijn

zijn eersten

oorsprong

gelukkig gekozen naam.

De

af

villa,

mijn voorliefde.

met

erve,

waarop

deze stichting verrees, ontving van haar gelukkigen bezitter den

naam „Welbehagen", waarin de rentenierende burger zijn ingenomenheid met zijn zoo „welbehagelijke" woning uitsprak. Die geheel anders bedoelde naam nu bracht wijlen mijn trouwen vriend en broeder Lion Cachet, dat

komen

het eerste plan voor het krankenhuis,

bij

zou, tot den gelukkigen greep,

van „Welbehagen"

om

woord

dien renteniersnaam

den Engelenzang Dat woord nu was Eudokia. „Eere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, en in menschen de Eudokia Gods, zijn reddend welbehagen". Zoo werd het van zelf niet langer een glorie voor den mensch, maar één gloria in excelsis, en in stille afwachting van wat onze God geheugen zou, werd toen de erve aanvaard, en de nu reeds zoo rijke stichting voor nu vijfentwintig jaren geopend. Ze dankte haar ontstaan, waartoe het verheeld, aan de Doleantie. Naar veler opvatting ging het bij de

om

te

in

het aangrijpend

uit

zetten.

Doleantie schier eeniglijk

om

de te prediken belijdenis, maar wie van meet af beter. Het kerkelijk bestel, waarmede men zich dusver had moeten vergenoegen, miste helaas al te zeer de tinteling van een rijk, warm Christelijk leven. Orthodoxe predikers waren er te over, maar de beste verloor de zenuw van zijn geestelijke kracht in den ontredderden toestand. er zelf in meeleefde, wist

Men

miste het bezielende leven.

het eerste

Vandaar dan ook, dat reeds

opkomen van de Doleantie

het luid geroep opging,

bij

om

vooral het Diaconaat weer uit zijn doodschen skelet-vorm los te

wikkelen.

Neen, het mocht

bij

bedeeling niet langer blijven.

zoo machinale,

uiterst

De nooden van onze

povere armmenschelijke

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 42 Pagina's

Eudokia - pagina 11

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 42 Pagina's

PDF Bekijken