Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

"Opruiing"? - pagina 35

Open brief aan Dr. A. Kuyper naar aanleiding van de critiek op mijn brochure : "Gij, Calvinisten"

2 minuten leestijd

— Wie ons blad de zal

laatste

33

maanden met

eenige aandacht heeft gelezen,

wel verstaan, dat des schrijvers conclusies op meer dan één

punt

onze instemming hebben. Ook ons komt het voor, dat de sympathieën van de redactie van de Standaard haar in dezen wel eens hebben geleid

op paden die voor onpartijdige en juiste rechtsopvattingen onder ons volk niet immer bevordelijk waren. Liever dan daarover te verloopen in twistgeschrijf, dat zelden tot het doel leidt en bovendien in deze anders

vermeden,

dient

hebben

de kwesties, die thans in de pers aanhangig

positief

Het rechtsbesef vraagt

behandelen. steun

dan

meer

nog

dagen

de

tegenover

heele

of

bange

in deze

halve

tijden

getracht

wij

onzerzijds te

zijn,

meer dan

ooit

waartoe

men

machtsverheerlijking,

van zoovele zijden met woord en daad neigt. Daartoe kan dit boekje van Ds. Koffijberg zeker bijdragen, mede door den warmen en waardigen toon, waarin het is gesteld. Het heeft aanspraak op ernstige en zakelijke overweging.

De Standaard:

15 Maart 1915 Critiek.

Critiek blijft.

stemt dankbaar,

van Er spreekt

geschrift

zijn

degelijk

ze

als

is

aan wrevel

en

we gaarne zonder voorbehoud

Dit nu passen

Ds. Koffijberg,

pred.

te

gespeend

toe op het jongste

Muiden. verkleefdheid

aan

vroegeren leermeester, en ongeveinsde sympathiebetuiging met

wat

door dezen

deze brochure

uit

de moeite gegeven,

in

door

elk geval

mogelijk

hij

heeft

zelf

saamtelezen.

gaf,

naar

alle

Hij

zijn

de uitwerking

citaten,

Iets

belijdt,

te

voor zooveel

ver ging

voor

College-dictaten,

om

moeite

geschriften,

de geachte schrijver zich

zonder aarzeling

steeds betuigde, niet te

zich

maken.

hij

verwijzen

Kuyper

gaf te

te

Zelfs

is.

van gelukkig gekozen

tal

van de beginselen, die ook Dr. Kuyper die ten beste juistheid Dr.

hartelijke

vroeger jaren zoo in de journalistiek, als in

in

en op de katheder geleeraard

misschien

allereerst

kunnen

hij

wier

hierin strikte

Maar

instaan.

verzameling citaten zoo

bood ons derhalve zoo

in

rijk

iets anders, dan Dat oppervlakkelijk vaak degelijke arbeid,

heel

een enkele vaak in ingezonden stukken beproefde.

gedoe kon niet anders dan schaden, terwijl als hier geboden wordt, vrucht belooft.

Nu

vrij

behoeft wel niet gezegd, dat Dr. Kuyper wat

hij

vroeger beleed,

Zoo voelt men zoowel den ernst als de eenheidszin, waarin hier critiek geboden werd. Vanzelf zal ook Dr. K- wel altoos de beste uitlegger van zijn eigen

ook nu nog van heeler harte beaamt.

woorden

blijven,

en

is

hierdoor

de

mogelijkheid

niet

Ds. Koffijberg Dr. K-'s bedoeling min juist opvatte.

geten

mogen worden, dat

Dr.

K.

in

de

bijna

uitgesloten,

Ook

50 jaren

zal

dat

niet ver-

dat

hij

als

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 44 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 44 Pagina's

PDF Bekijken