Bekijk het origineel

Starrentritsen - pagina 36

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Starrentritsen - pagina 36

2 minuten leestijd

34 leenen, en dat onzerzijds geen andere gedachte voorzat, dan om, zoodra

met Links de kiesrechtquaestie was opgelost, aanstonds met alle man van Rechts opnieuw tegenover Links, in de Schoolquaestie en in alle verdere politieke vraagstukken op te treden. Staande gehouden werd alleen, dat een politieke partij zeer wel, met het oog op een politiek geding van eerste orde, zich tijdelijk met een groep der tegen partij combineeren kon, om saam een beiderzijds beoogd doel te bereiken, en dan voorts weer elk zijn eigen weg te gaan. Zoo was het in de dagen ook van v. d. Putten op koloniaal terrein toegegaan, en zelfs protest hiertegen bleef toentertijd

uit.

dus op zich zelf in dit denkbeeld niets onzedelijks noch ongeoorloofds. Het was alleen maar de vraag, of men beiderzijds, op goed geconditioneerden voet, zich tot deze tijdelijke saamwerking Er stak

men

leenen wilde en of

van beide kanten met

dit plan

gelijke energie

wilde doorzetten.

haperde 't toen. van Links-democratische zijde met ons gespeeld, den steek gelaten. De Voorzitter van het Centraal

Juist hieraan echter

Men

toen

heeft

ons bedot

en

in

Comité toog het land in, om ook voor de candidaten der Linksche kringen te pleiten, en van onzen kant is er dan ook hard op hun candidaten gestemd. Maar óns liet men struikelen en vallen, zonder schier een hand voor ons uit te steken. Niet dat Kerdijk niet trouw bleef, maar zijn „mannekens" weigerden zijn

raad te volgen.

Hoe

wereld zou dus Dr. Kuyper in 1901, d.i. zeven jaren later, verwachting hebben kunnen bouwen op een hulp, die ons toch weer ontglippen zou ? zijn

ter

ministerieele

Om

zulk een rol der dwaasheid aan te durven, had

hij

puur ideo-

maan moeten wezen. Het zou

niet anders

dan twee jaar getob, en

groot debacle gegeven hebben.

En

dit

mocht

^

in

het derde jaar één

niet.

De school voor onze Christelijke kinderen riep uit te schreienden nood om hulpe, en onze arbeiders mochten niet langer teleurgesteld.

:/,*:(,

Conform

Alles hing er nu

het

Kabinet

in

stipten eisch.

maar aan, dat

1901

gehandeld

bij

zou

de formatie en het optreden van

worden conform den

stiptsten

eisch van het Constitutioneele Staatsieven.

Gezorgd en gewaakt moest alzoo worden, dat de verhouding tusschen de drie samenwerkende partijen, en niet minder, in onze eigen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

Starrentritsen - pagina 36

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

PDF Bekijken