Bekijk het origineel

Starrentritsen - pagina 91

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Starrentritsen - pagina 91

2 minuten leestijd

89

goede kan komen, ben ik niet alleen van harte bereid, maar ik hoop er zelf het initiatief toe te nemen. Op dit oogenblik kan ik tot mijn leedwezen hierop niet verder ingaan. Ik mag de kuur in Lahmann's Sanatorium niet overslaan. Wat ik deze 50 jaren deed, heb ik alleen kunnen doen door mij 's zomers een niet te korte vacantie te gunnen, en de kuur in Weiszer Hirsch mag ik daarom niet prijsgeven. Doch ben ik straks terug, ten

dan durf ik vertrouwen, dat deze poging zoening te geraken, zal kunnen slagen.

om

accoord en

tot

tot ver-

Ik zou het schade voor den Christennaam achten, zoo deze verwachting mij teleurstelde.

Laat

men

klaar en duidelijk zeggen,

wat men

als

den plicht en de ik voor God

roeping van den leider in onze Partij beschouwt Zooveel geoorloofd acht, ben ik dan bereid hierin toe te geven.

Maar ook,

mocht men bedingen stellen, die, naar mijn innige overtuiging, met het oog op het beginsel en de toekomst van onze Partij, niet door mij mogen aanvaard worden, dan zal ik niet aarzelen, de Deputatenvergadering

de gelegenheid

te stellen, mij te vervangen. vertrouwen of ontslag. Het zou mij toch een conscientiezaak worden, zoo ik ooit oorzaak van tweespalt in den boezem onzer Partij bleek te zijn. Het is mij meer leed dan ik zeggen kan, dat 't niet meer onder ons is, gelijk het in de jaren van 1870—1900 onder ons bloeide, zóó bloeide, dat zelfs de buitenwacht een Amen gaf op 't woord van den Psalmist „Ai ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen van 't zelfde huis als broeders samenwonen, waar 't licfdevuur niet wordt gedoofd."

De keuze

in

staat tusschen

:

Kon

die broederzin nu onder ons niet herleven, tenzij de druk van

Kappeyne

terugkeert,

dan

moet wat Groen van Prinsterer

daan, mij zeer ernstig ter waarschuwing

Ook

tegen

Groen van

is

aange-

zijn.

Prinsterer's leiderschap

kwam

van 1869

af

gelijksoortig verzet op.

Wie,

gelijk

't

van Groens ontrouw beluisterugkeer van gelijken jammer,

mij te beurt viel, in die zes laatste jaren

leven, zijn vertrouwelijke uiting over deze smartelijke

teren kon, voelt onverbiddelijk, dat tijdig

bij

terugtreden onafwijsbare plicht zou

Men

zijn.

Groen ten slotte met zijn drietal candidaten Keuchenius, Kuyper en van Otterloo, alleen staan. Niet onder „de kleyne luyden," maar wel onder hen die den toon aangaven. Beets voorop. Groen heeft zich toen met zijn Nederlandsche Gedachten voor een goed deel uit de Binnenlandsche politiek moeten terug trekken en is zich vrij uitvoerig gaan bezighouden met breede vertoogen van historischen aard en over buitenlandsche politiek. Maar hoe weinigen zijn liet

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

Starrentritsen - pagina 91

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

PDF Bekijken