Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

"Opruiing"? - pagina 6

Open brief aan Dr. A. Kuyper naar aanleiding van de critiek op mijn brochure : "Gij, Calvinisten"

1 minuut leestijd

; :

— U

zal

Ik

theologicum

op

van

— van

het

politicum"

Uw

Eerbied voor

pad

dit

atque

4

ouds

beruchte

,,

odium

volgen.

niet

persoon en levenswerk verhindert

daarin

mij

bovenal verbiedt mij zulks de overtuiging dat, allermeest onder broederen, de toon van

waarheid

in

Uw

grievende kwalificatie's hebben mij wel leed gedaan, maar

allermeest

om

Uwentwil.

Zeker, ik weet

wel,

't

polemiek eerst den later

debat ook broederlijk moet blijven,

elk

christelijk.

dan des

Maar mij docht methode ten volle

altoos, als

hoog op

naar beneden

dieper

te

een niet onbekende methode in de

't is

tegenstander

te

vijzelen,

om hem

kunnen trappen.

te

onder Christenbroeders zulk

dat

contrabande moet geacht worden.

onder de Calvinistische broederschap,

als

't

een

Vooral

gaat over een

con-

van een bezwaarden medebroeder. Gij zelf hebt 't eens zoo naar waarheid getuigd van het oude, ,,In de gewetensvrijheid school het geheim echte Calvinisme: van der Calvinisten kracht. Een Puritein is de geboren vijand van alle clericalisme"i). Maar geldt zulks dan niet meer voor 't verjongde Calvinisme, dat U, in den middelijken weg, zoo veel te danken heeft ? Moet een verwaarloozing Uwerzijds van bovenstaande gulden scientiegetuigenis

regel, niet velen

ergernis

,,

kleinen" binnen en buiten onzen kring, noodeloos

geven ?

Onder de vele sympathiebetuigingen,

dagen geworden,

mij dezer

bevindt zich ook een schrijven van eene Gereformeerde moeder,

onbekend, die mii dato 16 Maart

ganschelijk

mij ,,als

moeder van een weldra volwassen

o.

m.

dit schreef

waar Standaard,

gezin,

Heraut, Hollandia enz. gelezen worden, gevoel ik mij gedrongen

u een bewijs van instemming te doen toekomen.

de laatste

maanden

met

de

Standaard niet medegaan, en uren bezorgd.

Dankbaar

zijn

antwoord,

Standaard

15

zie

ons DE Wilde,

Hooggeleerde

')

hoe

Heer

voorlichting 't

Ook

wij

konden

beoordeeling

der

heeft ons zelfs droeve en moeilijke

we Dr. A. Kuyper voor Maart

onwaardig en

en

!"

Broeder

Het Calvinisme, oorsprong enz. pag.

;

— !,

22.

doch die

hoe

zijn

waardig

wrevel

lijkt

zoo roerend-juist

eens

vol

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 44 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 44 Pagina's

PDF Bekijken