Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 519

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 519

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

SAMENWERKING. van

Eisch

Gratie.

wederzijdsche

deze

Roomsche langenooten en

onze

we onze saamweri^ing

dat

511

positie

zoeken

eenigiijlc

dat wij

derhalve,

is

ons hierin onbetwist

zij

vrijlaten,

en

de scherp-geformu-

in

leerde oplossingen van zulke vraagstukken die den politieken toestand

beheerschen missen,

van

eensluidende

tot

1894

sinds

die

Saamsmelting van

met de

kozen,

Antirevolutionairen

partij

voortleeft,

omdat het gezag van de Heilige

wie

van Groen

ware

uiter-

Schrift beider-

hoogste gezag erkend wordt, en Calvinisme en Réveil slechts^

zijds als

twee

komen.

conclusie

de

in

denkbaar,

eer

beiderzijds, elk van uit onze eigen prae-

„Christelijk-Historisch"

Prinsterer,

aard

we

waarin

en

uitingen

voordeel

in,

Er

voeren. soonlijke

van

zijn

eenzelfde

streven

maar toch

;

er stellig

ligt

zoo ook deze beide partijen elk haar eigen huishouding gisten

hier

nog altoos die

differentieeringen,

verzwakken zouden, zoo naar wilde voegen.

allerlei

de

er zich in haar

zij

Onze conclusie

partijen ten onzent zich te splitsen

kerkelijke, sociale en per-

Antirevolutionaire

slechts

partij

organisatie en in haar actie

derhalve, dat de twee hoofd-

blijft

hebben naar de tegenover elkander

staande overtuigingen, rakende de bron van het Gezag, en dat voorts

de

onderverdeelingen in georganiseerde partijen

dan naar de drie gradatiën

niet anders

en

't

bij

de groepen Links

Conservatieve,

't

Liberale

element kunnen onderscheiden worden, terwijl Rechts

Radicale

't

in

wel allereerst de historische onderscheiding van Protestantsch en Roomsch de positie beheerscht, edoch zoo dat

voordoen,

variatiën

die

bij

een kerkelijk, deels een gradueel ken-

deels

merk vertoonen, en geen saamsmelting in

dit

om

het

en

zijn

niet

van beginsel, maar

politiek stelsel slechts gefantaseerd heeft, idéé, dit klasse-belang te

kun-

kon.

Anarchisme

en het Nihilisme kunnen indeelen, als doodloopende

hoe

grijpen

Bij

zelfs

het uitbreken van den oorlog in 1914 zag

uitloopers van het Radicalisme, volstrekte niet

partij

Het Socialisme vindt

men dan de idéé van het internationalisme wegsmolt eer men Bij de principieele partijen zou men desnoods nog

dienen.

ook, ze

is,

onder den schijn van een hoogere

nen

toelaten.

kader geen plaats, daar het een

van klasse-belang

beide deze hoofdpartijen zich

loochening van

alle

maar

in

zooverre deze fractiën van de

gezag uitgaan, kunnen ze toch logisch

onder de groep die de bron van het gezag

worden gerangschikt. partijen

geen

plaats

in

den mensch zoekt,

Veeleer moet gezegd, dat ze onder de politieke

kunnen

innemen en geen plaats zoeken.

Voor

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 519

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken