Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 505

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 505

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

NIET ALTOOS STAATKUNDIG KARAKTER DER PARTIJEN. politischen Volkslebens" (p. 449).

geen

tot

partijen

partij

geen eere, maar een smaad,

is

behooren, en een Staatsman die beweert boven de roemt in beginselloosheid en inconsequentie. „Die

te

staan,

te

Het

497

Parteien," zoo eindigt Bluntschli, „sind die naturnothwendige Erschei-

nung und Ausserung der machtigen innern Triebe, welche das politische Leben der Nation bewegen." Het zwai<ke, gedrukte partijleven, gelijk het ten onzent van omstreeks 1630 tot 1790 gekropen heeft, toont, hoe land

en

volk

feitelijk

volk

het

volk in zijn verschillende geledingen politiek niet

als

mee-

De daardoor gewekte gemoedsgesteldheid

leefde.

één

handen van kleine coterieën waren geleverd, en

in

conservatieven

kring

komt

revolutionairen,

van het optreden

't

leeft in meer dan nog altoos na. En zelfs onder ons. Antinog voor, dat men wel de noodzakelijkheid

maar zich toch stelselmatig aan de

als partij erkent,

bemoeienis voor het opbloeien van aan

de

haar

meetings

mindere

goden

haar

gunt,

door anderen

zijn partij

laat

onttrekt,

de zorge ervoor

blauw-blauw

organisatie

laat,

bezoeken, en er zich finantieel met

een povere jaarlijksche contributie van afmaakt.

§

Niet altoos Staatkundig karakter der partijen.

7.

In grootere Staten stuit

men

hier

minder op,

wijl in zulke Staten keer

keer wereldproblemen aan de orde komen. Het

meer

op

de Staten van den tweeden en derden rang, dat het politieke leven soms zoo flauw ademhaalt. En al kan van ons land niet in 't gemeen gezegd, dat we ten deze onaandoenlijk

het

leven

beleden moet toch, dat

zijn,

Staatsieven

oor noch oog had.

euvel

Men

dit

gevoed.

naar de polders, die ligt,

kent

Stelt tiën

en

scherp

't

te

gluurt

Stellig heeft

dan

zijn dijk

eigen polder insluiten, en voor wat veiderop

welke

vraag, in welke tegenstellingen, in welke organisaalliantiën

onderscheiden

de partijen hebben op

Partijvorming,

die

zich

te

treden,

dan

is

tusschen de in eigenlijken zin staatkundige Al aanstonds toch beoogt het optreden

staatkundige partijen den gang van zaken

Toelichting

ook ons polder-

nauwelijks over

hart geen interest.

men nu de in

zijn

en niet-staatkundige partijen.

van

in

in Nederland van oudsher breede groep werd aangetroffen, die voor de politieke worsteling

een in

is

bepaalt

tot

het

in

verloop

den geheelen

Staat.

der dingen in een 32

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 505

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken