Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 285

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 285

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

;

ONZE CONFESSIE EN CATECHISMUS. (Soiree de St. Petersbourg, Paris 1872, „Elle

elle

cette foule

maintenir

hij

l'ordre

nog

souvent pour

et

veel

te

menigte

kantje

ook

van

volk doet;

in het

de

iets,

te

weinig doordringend;

maar toch

Bonald,

bij

wat

bij

de eigenaardige opvatting, die

door de saamwerking van den Goddelijken

zijde

anders kon.

te bepleiten, schier niet

denkwijze over het leerstuk van den

uiteenloopende

zeer

gelijk

gedach-

rijke

de Maistre de opvatting,

bij

wat de enkele mensch en van wat de

den menschelijken wil pleegt

Reeds

is

de

de nos crimes, pour

et

Doch hoe

l'établir."

Deistisch,

af

afhankelijk

men van Roomsche en

même

van Gods Voorzienig bestel koestert, nog 't

but, sans

simplement em-

l'action merveilleuse, qui se sert

ook uitspreken, toch

meer op

niet

dans

surtout

l'est

de circonstances, de nos folies

ten zich hierin die

même

qu'elles font, ce qui montre, qu'elles sont

ce

ployees;

constitue; elle l'est

la

volontés, qui accourent au

des

multiplicité

la

savoir

207) van deze interventie:

p.

manifeste dans l'unité nationale, qui

est

dans

I

277

Vrijen Wil leiden hier zoo licht en zoo schier van zelf, tot zeer onder-

scheiden

§

13.

conclusies.

Onze Confessie en Catechismus.

den regel

In

op dat verschil

is

in het leerstuk der Providentia bij

de

bespreking van het verschil tusschen de politieke opvatting van Roomsche en Calvinistische zijde niet genoegzaam gelet. In de Belijdenis van onze

Gereformeerde kerken,

zie artikel XIII,

ken, dat de Voorzienigheid

kend karakter nadat Hij

alle

Gods van

„Wij gelooven," zoo heet

is.

die er geschiedt.

Want

grijpelijk, dat Hij zeer

wanneer

delen." het

't

daar, „dat die

goede God,

maar ze naar

Zijn heiligen

Wil alzoo

en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt, zonder Zijn ordinantie

hoewel nochtans God noch auteur

ook

besturend, bestellend en beschik-

dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, noch aan

het geval of de fortuin overgegeven, stiert

wordt het zeer duidelijk uitgespro-

En

antwoord

machtige

en

de

Zijne

noch schuld

macht en goedheid

wel en rechtvaardiglijk

duivelen

evenzoo

is,

belijdt

op vraag

zijn

en goddeloozen

onze

heeft,

is

zoo groot en onbe-

werk beschikt en

onrechtvaardiglijk

Heidelbergsche

27, dat de Voorzienigheid

alomtegenwoordige

van de zonde,

doet,

han-

Catechismus

Gods

is

:

„de

in

al-

kracht Gods, door welke Hij hemel

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 285

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken