Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 486

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 486

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

1 minuut leestijd

STAAT EN KERK.

478

Caesaropapisme en

ruggedrongen. de

helft

macht de die

Zelfs

Spanje,

in

der bevolking geneigd,

partij

en

kiezen,

te

en

streken

landen,

Protestantsch

die

Beijeren

om

voor

haar belijdenis

te

de

ligt,

de

overal

de anti-kerkelijke

noodlot

een

In

weten

hebben

Frankrijk

England

door,

in

hoofdzaak de materieele die haar

zijn,

splijten.

te

ontkomen.

cijfer

van over de

de ééne Evangelische Kerk ineen.

ze te onzaliger ure het collegiale stelsel op re-

aanvaard.

Engeland

In

vastheid

kwamen,

de Church of

neigt

En wel

de Staatskerken opgetreden, maar de oorspronkelijke

zijn

in

Frankrijk,

vrije

Kerken naast

vrije

Kerken, die in

hun Collegiaal

van

den

in

Kerk

te

verband

Luthersche laten

met

episcopus geëerd. tegen,

was de

saam met schap

stelsel

optreden, zijn Bij

hooge

en

begon

met den Vorst

Staatspositie,

van

de

als belijder in

werd

hij

dan

als

summus.

de voorstanders van de Pietas Ordinum daaren-

Staat het eigenlijke rijk

Kerk op, en de Staat

last

te

van deze belijdenis,

eerst uit kracht

;

in

dat rijk van den Staat trad,

veel andere vereenigingen en vennootschappen,

Goddelijken

de

In

voleindde zich deze suprematie

stelsel,

over de Kerk zelfs nog krasser, dan in Rusland of

Staat

Het

Berlijn.

de

om

bijna zonder uitzondering,

zijn

des lieven gelds wille, in een gesalarieerde Staatskerk opgegaan. Erastianen, met

dit

Duitschland smolten ze met de

In

tot

meer naar het Puseisme.

tot

nog pogen

ons kleine landje

In

reeds tot een

Engeland en Schotland en zoo ook ten onzent,

de 16e eeuw

de Kerk er

dat

dat voor Duitschland reeds ver over de drie

grondslag

steeds

voor de andere,

als

Ook de Grieksche Kerken hebben aan

magistraats-Kerken

volutionairen

in

individuen

cijfer,

loopen.

niet

Luthersche

Europa, zoowel voor

regel

Kerk

Protestantsche

schier

zou

wel

vrij

dat ze zich buiten staat gevoelt,

handhaven, en dat het

liepen

op,

is

Vielen die twee materieele gegevens weg, zoo zou

bijeen te houden.

millioen

overal te-

schier

Oostenrijk

overige

het

gegevens van kerkgebouwen en tractementen

300.000

komen

hierin

tegen de Kerk en vóór de civiele

veelal

aan handen en voeten gebonden

om

en

die

is

Grieksch-Orthodox,

gaat

zijn,

macht

kerkelijke

bestreek,

terrein

verandering,

principieele

De Roomsche

uitbleef.

Protestantsche

het

heel

nog altoos de

dat

moet

allengs

en roeping,

om

of

ook de vennoot-

de Overheid stond nu onder

voor het welzijn dier Kerk, evenals

voor het welzijn van andere saamstellende deelen van het staatsieven, te

waken.

Zelfs

onze

Gereformeerde

theologen

kwamen

niet

tot

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 486

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken