Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 653

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 653

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

:

CALVIJN TE GENÈVE.

in

den Conseil général

daad

zij

't

theoretisch,

komen,

dat

de

Calvijn

van

eenzijdige

geheel

niet

critiek

zou

onjuist

valt toch metter-

practisch Calvijn's

't zij

ook maar verdenken kon.

bedoelen

democratisch

doen verzwakken, dan

niet te

hoe men

niet in te zien,

645

Eer wil ons voor die achtte dat

zijn,

overdrijving niet altoos geheel

vrij

De

bleef.

aristocratische Regentengeest die in Bern heerschte en uit Bern reeds

Genève geen

Calvijn leefde, in d.

vier jaren

i.

Tegen

Ochlocratie,

soort

elke

gezamenlijke

winnen en

terrein

kon, zoolang

heeft eerst in 1568,

na Calvijn's afsterven, althans gedeeltelijk getriumfeerd. trachtte intesluipen, heeft Calvijn

die

verzet, gelijk plicht was, en daarentegen bleef hij de

magistraal

zich

Genève wilde overslaan,

naar

leven

Calvijn's

tijdens

burgers

hun

in

als

totaliteit

de dragers van het gezag

Niet vanzelf alle inwoners, doch alleen hen die het burgerrecht

eeren.

bezaten

;

maar

gold ook voor den

dit

romanus en was evenzoo

civis

onze stedelijke besturen van oudsher inheemsch, zonder dat iemand

bij

aan den democratischen grondslag van ons Staatsbewind getwij-

ooit feld

heeft.

aan

die

de

Onder de toenmalige Staten van Europa was er niet één, burgers een zóó overwegenden en alles beheerschenden

De

invloed toekende als de constitutie van Genève dit deed.

Consti-

tutie

van Genève was destijds misschien de meest democratische van

heel

Europa, en

toch hielp Calvijn deze Constitutie tegen de afsnij-

ding van haar democratisch uitgangspunt beveiligen.

Slechts op één

punt weerstond Calvijn de politieke golving die van beneden opkwam. Alle

Overheid,

onderworpen

Tom.

II,

p.

ook de machtigste koning, moest

123).

staat, is verplicht

zich

Tom. IX

De

p.

lagere Magistratuur, die onder de

te

400

geschonden worden, de

mogen

zoo

en

Generale

en

de

in

est",

plicht

constituti

d.

w.

z.

:

sunt

Zie

Ordines,

Tom.

hierin

II

quibus

roepen, en zoo ze

iets

om

121,

p.

ten

dan feil

tegen den Staat op touw

is

is,

dit voor,

zijn

dan

behoeve van

waar Calvijn

Reipublicae

de Overheid, die

nalatig

Komt

moedig

Staten

als er Staten zijn ingesteld,

van deze Staten

laat

geen enkel deel verminderd of

magistratuur

provinciale

de Volksvrijheden optreden.

„Quum

Hooge Overheid

„De burgervrijheden, zoo

beschermen. uit,

deze magistraten woordbrekers en landverraders".

moeten

aan de wet

i.

tegenover de willekeur van die Hooge Overheid de

vrijheden van het volk hij

z.

Ipsi magistratus sunt legibus subditi (Ed. Schipper

zijn.

schrijft

cura commissa

het de roeping en

gaat, tot zet,

de orde

te

haar in bedwang

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 653

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken