Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 649

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 649

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

:

KAPITAAL EN ARMOEDE. de Heere, dat het loon van den werkman is

bij

641

ons slapen zou. Wat toch

onwaardiger, dan hen, die door hun arbeid ons het brood op onze

omkomen. Et

geven, door gebrek en honger te laten

tafel

voor de rijken verpletterend

zet Calvijn er dan, als

gare

hoc portentum,

est

Want, zoo gaat

voor.

hun

tyrannischen

hij

geest

anders bestaat dan

niet

pauperum van

tutor

i.

:

vul-

„En toch komt deze gruwel dagelijks inbeelden, dat het menschelijk geslacht

zich te

zoo

tarnen,

et tarnen

voort, er zijn er zoovelen (permulti) die in

hunnen voordeele.

Onze God

patronus.

et

armen."

de

d.

bij,

Bilderdijk

heeft

't

Deus, zoo besluit

est

hij,

de beschermer en patroon

is

Calvijn nagezongen, toen

de

hij

arbeidende klasse toeriep 't

armoe en

Is

waar ge

verval,

en zucht.

in verkwijnt

Daar weelde tergend brast van uwer handen vrucht.

Nieuwe

(Zie

grijpelijker

Dordrecht

Oprakeling,

omdat ook

is,

1837,

43);

p.

iets

dat

te

be-

Calvijn de juiste verhouding tusschen de

bij

geringen en de aanzienlijken naar de wereld samenhing met het stuk

„God, zoo

der uitverkiezing.

boven

onaanzienlijken

gen van het vleesch

de

te

keer

te

maar

werden gemaakt,

gelijk

weer

arrogantiam,

gaan,

was

heeft

Hij

Of

blinken, zelfs achtergesteld." Calvijn

Calvijn zich

liet

rijken uitverkoren;

uit,

want

om

de inbeeldin-

het niet genoeg, dat beiden

degenen

om ook

die schenen uit te

hier het krachtiger Latijn van

„Non enim satis hoc erat ad retundendam eorum omnes Deus aequasset, itaque qui excellere videbantur geven

te si

:

posthdbuit ut vere in ordinem eos redigeret" {Comment. ad Is

dit

de

tot

van

taal

Natuurlijk

liet

wat

men

thans

Calvijn zich zoo niet

zelfverheffing

uitdrukkelijk

armen en

heeft de

bij

:

aanmatiging

en

een

uit,

te

om

aristocraat

1

zou

Cor. 26).

noemen

?

de armeren en geringeren

prikkelen.

Veeleer voegt

hij

er

„Laat de verachten naar de wereld hiernaar afmeten,

hoeveel bescheidenheid de Heere van hen niet verlangt, als Hij aan wat groot en hoog

Calvijn

beslist

•Griekschen

aan

is

in

de wereld

alle

zelfgenoegzaamheid doet ontzinken"

Slechts dit sta na het aangevoerde onherroepelijk vast, dat

(ibidem).

heel

het

was van

tegenstander

trant,

het bewind, het

volk

opdroeg

;

die aloude Democratie, die, in

bestuur, de regeering rechtstreeks

hiervoor waren de edelen aangewezen,

mits onder die edelen niet de rijken of aanzienlijken, maar de nobelsten,

kundigsten en talentvolsten verstaan werden, de aristoi

lijken zin. Toelichting

Doch even

beslist

in eigen-

moet dan ook uitgesproken, dat

Calvijn, 41

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 649

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken