Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 115

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 115

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

BLUNTSCHLI.

toch

Amerika van

dat

klinke,

van

juist

machtig proces wordt uitgesloten, waar

dit

Amerika de

107

de machtige stroom van het

laatste jaren

uitging, toch verklaart dit zich uit de dubbele omstandig-

Pacificisme

dat Amerika's bevolking als uit allerlei bestanddeelen gemengd,

heid,

den krachtigen organiseerenden indruk maakt, die de hoofdrassen

niet

Europa vertoonen, en dat ten andere het Pacificisme toch van een

in

ander motief uitgaat, dan de lofzingers van het wereldrijk, gelijk Rothe en Bluntschli hierbij voorgaan.

deze lofzingers

Bij

het thema ont-

is

leend aan de eenheid in oorsprong van alle natiën en volken en aan

macht van het Recht

de

het rechtsbewustzijn.

in

de Pacificisten

Bij

daarentegen staat op den voorgrond een zedelijk motief, namelijk veraf-

schuwing van den oorlog.

Het

vele Baptisten en met

name

bij

won

ook nog wel

bij

breede

zeer

kringen veld

motief als

geestelijk

mede van

;

uit verzet tegen

wreedheid,

en marine gedrukt

verhouding

Wat

die

de finantieele verliezen, waar-

Gneist

Rothe,

voortgang

;

en

Bluntschli is

resultaat,

vooral

te

doen zegevieren.

te zien

;

belang

uit politiek

te

oogpunt,

om

als pleitbezorgers

van den

de Pacificisten op het oog hebben,

om

het geld, dat thans Leger en Vloot

kunnen aanwenden, en zachteren

de dwepers met den voleinden Rechtstaat

meer de gedachte aan het ééne wereldrijk op den voorgrond, ook moet toegegeven, dat ook de verloopen.

Wel

eerst zal de

toch

zegt

volken

zullen

staan

tot tot

het

al

laatsten almeer in het internationale spoor

Bluntschli

ware menschelijke

recht zijn voleinding vinden", staten

de

doen spannen.

de Pacificisten staat daarom meer inter-

Bij bij

sterker

het wijsgeerig najagen van een denk-

verslinden, economisch en sociaal te

nationale verbroedering,

niet

staat

beeldig ideaal; wat daarentegen

meer een practisch

gestoord

uit materieel

uit het internationaal

en

staat

en

niet

;

het Staatsbudget door het budget van oorlog

weten

te

tusschen

oorlog kenmerkt

eiken

absoluten Rechtstaat beoogen,

zin

in

sommigen uit gelijk maar toch veel meer en bij

elke oorlog ons bedreigt; uit philanthropisch motief ter keering

de

om den economischen motief, om niet almeer

is

de 16e eeuw

in

de Quakers opkwam, en thans

de Kwakers voorzat,

bij

op veel grooter schaal

de idee, die reeds

is

staat

(pag. 34):

„In

het

wereldrijk

openbaar worden, en het volken-

maar dan volgt toch weer: „De enkele

Wereldrijk in gelijke verhouding

de menschheid".

De

komen

enkele staten noemt

hij

als

de

toch de

ledematen van het wereldrijk, zoodat alles in het ééne lichaam schijnt

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 115

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken