Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 621

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 621

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

1 minuut leestijd

HET EVANGELIE

ernstigste tegen het

hierin

terug,

gemis aan na//onfla/-historisch besef dat zich

we

aldus afdoolde, roepen d.

naar den Zwijger en

naar de pleitbezorgers der „kleine luyden",

i.

ook Groen van Prinsterer

punt waarbij

gevoelige

't

Wie

verraadt.

Marnix

naar

613

dan geven we volstrekt geen handslag, maar keeren ons veeleer

reiken,

ten

GEEN POLITIEK PROGRAM.

IS

voelhorens

zijn

telkens uitstak.

§

Het Evangelie

14.

Niets

woord

het

zoo

geeft

geen politiek program.

licht

door

zijn

Apostelen,

dat

we

zij

uit

bij

de Evangeliën of

men

Stelt

elk

zoodanig

een

uit

program had ge-

politiek

vraagstuk dat op staatkundig gebied

komt vragen, aanstonds ons

beslissing

gebruik van

't

op buiten-kerkelijk gebied. Niet dan zeer ten worden voorgesteld, alsof de Christus ons 't zij Zelf,

't

openbaard,

't

misvatting aanleiding als

tot

Christelijk

kan

onrechte

is

licht

om

aan dezen of genen tekst

de Apostolische litteratuur ontsteken konden.

het desniettemin zoo voor, dan geraakt

men

vanzelf onder

indruk, alsof er vóór Bethlehem een politiek wereldprogram had

den

gegolden, dat toen verscheurd werd, en alsof Jezus Christus ons toen hier-

voor lijk

de plaats een geheel ander, een geheel nieuw, en nu een Christe-

in

program

de plaats had geschonken, dat dan nu ook voor

in

volken en voor

alle

eeuwen,

aan,

beweren

die

geliën

opgemaakt

onder

den

Christen

zijn

wederkomst

aan

alsof

program

dit

hebben,

te

indruk,

zich

aan

met Goddelijk

toe,

Er dienen zich dan politieke schrijvers of staats-

gezag gelden zou. leeraars

tot

alle

het

en

het

te

kennen, het

sprak

vanzelf

uit

de Evan-

Christenvolk komt zoodoende

nu ieder geloovig

dat

hetgeen deze mannen voordragen,

te

onderwerpen

had. Blijkt hierbij nu, dat de Christen-denkers en Christen-staatsleeraars

van afgeleide punten uiteenloopen en verschillen, en dat ook

op

tal

de

kiezers,

om

ons nu

tot

dezen

te

bepalen, zich insgelijks in carré

tegenover elkander organiseeren, dan plaagt de liberale journalist ons,

en roept ons

toe, dat

men nu eens

ziet

aan de

feiten,

hoe

al

ons voorgeven

van „Christelijke politiek" vrijwel op humbug politiek in dien volstrekt

sprake meer lische

zijn.

litteratuur

onhoudbaren

Zeer zeker staat een

alomvattend

zin

in

gelijkt. Van Christelijke moge daarom onder ons nimmer

de Evangeliën en

program

voor

de

in

de Aposto-

volkeren afge-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 621

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken