Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 686

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 686

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

1 minuut leestijd

678

§

CALVINISTISCH.

Tweeërlei soort van tyrannen.

41.

Moest nu de Vorst den oproerling en muiter te keer gaan, zoo moest ook wie met de verdediging der volksvrijheden van Godswege belast was, den tyran en dwingeland weerstaan; en

van Nederland opriep. Toch leide men het

tyran-verklaren

tot

overhaastig

tweeërlei soort tyrannen.

tweede de

usurpator,

d.

de

i.

noch

erfgenaam,

tyrannus

sine

te

hieruit niet

werk

ging.

Hij

't

volk

dat Languet met

onderscheidde

was de tyrannus absque titulo, de het eerste was dan te verstaan zelf opwerpende dwingeland, die op op het bewind pretendeeren kan, noch Onder

zich

rechtmatigen

zijn,

Vorst

die van buitenaf het

en zich nu als

verjoeg,

drager van het met wapengeweld veroverd gezag gedragen gaat.

een

zulk

Alles

men

behoeft

mate

geen

regent eerst

het

zoo

eer

nu

men

treedt,

dat

het

als

zijn

grijpt

een

een

aanmerkelijk deel

het

soms land

overgangstoestand

zulk

een

maar de

volks

God dan

veldwinnend

zegen

ten

zelfs

van

voor goed verwierven.

plaats,

en

tyrannus

daarom moet, sine

op-

titulo

't ook Gods beschikking kan zijn, De tweede soort tyran is geen usur-

te

in

verbleef.

oorsprong wettige Vorst, die

in stee

van het

heil

bedoelen, slechts op eigen eer en voordeel bedacht

nimmer een

tyran

mag men

in

worden dan door

gevloekte wijze waarop bij

als

meer dan eens wie

het volk uitzuigt en zijn rechten met voeten treedt. Inzooverre

hij

hem

wel gewikt en gewogen, of

aan het bewind was gekomen,

kan

hier

de sympathie van het volk won,

nakomelingen, over

in niets

Toch maakt Languet

historie toont, dat

allengs

heerschappij

tegenover

voor

De

is

dat een usurpator allengs in die

zijn,

volk

Hij

Aan

Zelfs voor zijn leven

geoorloofd.

hebben.

te

optrad,

hem de Kroon

pator,

des

hij

de

volk,

Hierbij

dat

usurpator

als

dat

eerbied

gaan erkennen.

is

hem

Het kon toch

won,

veld

uiteraard geen enkel recht toe.

tegenover

is

voorbehoud.

een

en

komt

tyran

te ontzien.

De

door de geordende Staten aangesteld.

als

den

af,

eersten

kan een overweldiger

titulo

binnendrong,

land

De

exercitio.

wijze een rechtstitel

geenerlei als

tyrannus

de

nu waren de

dit laatste

Languet toentertijd èn het Fransche volk èn

Vindiciae, waartoe

het eerste soort tyran

hij

zijn

komt

hem geen

hij

is,

rechtens

usurpator zien, en

exercitium, d,

i.

door de van

hoog gezag waarneemt. Meer nog hier voorzichtigheid in het oordeel

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 686

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken