Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 120

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 120

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

HET WEZEN VAN STAAT.

112

hun binnen zekere

die ons niet verleiden kan, toch belet ons dit niet,

perken

pogingen

blijvende

Wij

steunen.

te

Christenen kennen

als

geen Vrede anders dan door Christus, en een Vrede, die dan eeuwigzal zijn,

lijk

en daarom eerst komen kan, als

zijn

Koninkrijk ingaat, maar

toch neemt dit niet weg, dat ook door ons aan het geroep van „Vrede

door Recht" zekere betrekkelijke waarde niet kan ontzegd worden, en het

§

uit

is

ook

al

we

dien hoofde, dat

den Psalm des Vredes mee instemmen,

in

het dat die door de Pacificisten onzuiver wordt ingezet.

is

Te hoog gespannen verwachting.

7.

Wat we

daarentegen niet konden en niet mochten toegeven was de be-

wering, dat de Rechtstaat ons allengs /an alle onrecht, het Pacificisme ons

van

geweld bevrijden zou, en

alle

dat, bij geleidelijken vooruitgang,

wel-

haast het afgebeden oogenblik der toekomst zal komen, waarop de poorte

van het Paradijs zich weer voor ons ontsluiten zou.

konden en mochten we

ting

zuivere gegevens, waartegenover

Openbaring Gods

te stellen

„nog

een

uit

jammer vervangen en

hiertegen

van

de

in

zou.

al

volkomen

niet

toeneming

gestadige

we de

hebben.

waarin de menschheid nu sinds kel

In deze verwachomdat ze uitging van on-

niet deelen,

eenige juiste gegevens van de

Het

is

niet waar, dat

deze eeuwen geworsteld heeft, enzijn", te verklaren ware,

volkomenheid van

De Openbaring

zelf stoorloos

Heilige

Schrift

zoo

pijnlijk het zegel. is

't

wel

dit,

passie

in

bij

geluk dezen

dit getuigenis

Indien er toch iets

is

dat hoogere cultuur wel

de zonde verfijnd heeft, maar dat er geen sprake van dige

zoodat

der Heilige Schrift protesteert

de ondervinding drukte nog pas weer op

dat hiertegenover vaststaat, dan

de jammer,

het hart der volken bezworen zou

is,

zijn.

alsof de zon-

Wie de

toe-

der maatschappij in hooger en in lager kringen, gelijk die zich

stand

thans aan ons voordoet, toetst aan de Tien Geboden, komt zeker niet

minder dan boden,

de

in

vroegere eeuwen teleurgesteld

aanbidding van

den

krasser overtreden dan weleer, wille

van

de

af.

De

zij

't

uit.

God

De

drie eerste ge-

rakende, worden veel

dan op geheel andere wijze. Ter

arbeiderszaak nu weer Zondagsrust, maar de Heiliging

van den Sabbath raakt allengs

Heiligen

revolver

in vergetelheid. is

in veler

De

eerbied voor de ouders

hand speeltuig geworden.

Men

nam on-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 120

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken