Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 598

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 598

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

ANTIREVOLUTIONAIR.

590 deel

1870,

en

bespreekt

en

Haller,

der Kontrarevolution,

Schriftsteller

548—570,

p.

hoofdstuk de geschriften van de Maistre, Burke

dit

ten onzent

meer onder de Antirevolutionairen worden

Even verwarring-stichtend

het gebruik van het

De

Philosophie des Rechtes, geeft een afzonderlijk

zijn

Die

in

die

gerangschikt. bij

van

I

over

hoofdstuk

het tweede misverstand, dat

is

woord: Antirevolutionair, insloop door de bewering:

Legitimiteit wraakt eiken opstand, elke omwenteling, elke revolutie

De onbepaaldheid van

zonder onderscheid.

tionair, schijnt zelfs zulk

eene opvatting aan

Calvinistische

die

richting,

nieuwen

den

Spanje

staat

hier

te

lande,

te

van zaken

het

woord

Antirevolu-

:

bevelen. In zooverre nu de

den

door

in het leven

opstand tegen

riep, dit legitimi-

teitsbeginsel niet heilig als steeds geldend, maintineerde, en veeleer juist in

den

opstand

Spanje als de geboorte-ure van ons volksbestaan

tegen

roemde, scheen het velen vreemd, dat vinisme

juist

de pleitbezorgers van het Cal-

Antirevolutionair aandienden.

als

En

dit te

meer, daar

vrijmaking van de Napoleontische overheersching evenzeer door

onze een

zich

opstand,

dien

van

1813,

verworven was, en ook

in dit opzicht

de naam van Antirevolutionair het karakter van ons streven allerminst

nog werd de

Verergerd

dekte.

hierbij

insluipende

begripsverwar-

ring door het gebruik naast den reeds niet zeer duidelijken

de

den

van

Antirevolutionair,

naam

„Christelijk-Historisch", die wel in

eeuw allengs benaming van een afzonderlijke

20^*^

oorspronkelijk zoo door Groen van Prinsterer als in

met Antirevolutionair

identiek

Ook

wordt.

Staatsschule,

Burke,

bewogen

onder

de

partij

werd, doch

Ons Program

als

was, en nog steeds door de

een haar toekomende eerenaam

naam toch

stuiten

we op

gelijk-

Duitschland kende de Historische Rechts und

waarvan de Savigny de

mann, Waitz en Gneist want,

als

dezen

bij

soortige moeilijkheden.

Edmund

verstaan

Groen van Prinsterer

van

partij

gebezigd

naam van

als

stichter

was en Niebuhr, Dohl-

de uitnemende vertegenwoordigers golden.

Gentz en Joh. Muller, hoezeer aan deze school verzich wel evenzoo op de historische lijn, maar toch

werking van

andere

motieven,

en

evenzoo

waren

Leo,

Stahl en Walter van Protestantsche, en Bonald, de Maistre, Lamenais,

Von

Haller

denkers,

die

en

Adam

zeer

maar zonder dat ze deelen.

Er

gistten

Muller

ernstig

toch

daartoe

met bij

in

van den Roomschen kant ongetwijfeld de de

hen

gegevens

der

Historie rekenden,

School van de Savigny te

zijn

in te

beslist Christelijke elementen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 598

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken