Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 718

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 718

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

710

CALVINISTISCH.

den

een

wil

machtige

Koning.

In

de

vloeisel

en

vrucht

en

verkiezing,

Drysdale

van

zeer

(blz.

in

zijn

History

:

van

of the

Romeinsche recht opgenomen, de

het

volk

England

in

Amerika

slechts

toch overtuigd, dat de

is

niet te betwijfelen valt

Lex Regia,

het

wel

hij

in

Rev.

41.

blz.

Prestyterians

Calvinisme

het

dusgenaamde

uit-

omtrent

overtuiging

latere

opgekomen,"

is

Presbyterianisme

het

van

strekking

De

242).

van de groote menigte, die

Calvinistische Belijdenis van genade

aangeroerd, maar ook

terzijde

was dan de macht van een

kiem waaruit de

de

verloop

democratische

verheffing

gelijkwaardigheid

heeft

verder

het

die sterker

was van de

lag

menschelijke

de

gewaar,

kracht

door

die,

Ulpianus

stelling tot gelding bracht,

in

dat

over alle staatkundige macht beschikte,

oorspronkelijk

maar daarna eens en voor altoos het gezag aan de Monarchie had

overgedragen,

een stelling

die* zelfs

Thomas van Aquino aanvaard-

door de Puriteinen, Presbyterianen en de Pilgrims

de, is

principieel weersproken.

In

Amerika steeds

in

de Kerk van Christus waren allen broeders,

en daar hun Kerk de grondslag was geweest voor hun staatsinrichting,

kon het

niet anders, of

konden

ze

niet

ook van de onderlinge gelijkheid der burgers

Wel was de

aflaten.

Kerk,

in

haar

veelvormige

verschijning, nu van den Staat geheel losgemaakt, stonden alle Kerken

op voet van

gelijke rechten, en leefde elke

Kerk van eigen middelen,

zoodat niet alleen op het gebied der conscientie, maar ook op Kerkelijk

de meest volledige vrijheid geëerbiedigd werd, maar de godsdien-

terrein

grondtoon bleef toch

stige

schen

;

en niet

uit Parijs,

in heel

maar

uit

het Amerikaansche Staatsieven heer-

Genève, en

Amsterdam

uit

is

het vrije

volksleven opgekomen, dat nu nog in Amerika bloeit. Het waren de over-

gekomen emigranten

die alle Staten in

behoorden

emigranten

van

een

rang

niet

anders,

lager

of

ze

aristocratischie idee

zoo

kon idéé.

in

de dege burgerij.

niet

De

geadelde klasse, die de andere

meer opkomen.

En evenzoo stond

het

Tot aan den Vrijheidsoorlog bleef Engelands

natuurlijk hoofd,

Amerika op geheel

rijkere of

Van

Zoo kon het

voelden zich allen onderling als evenknieën.

van een

zou,

Koning hun

Amerika gesticht hebben. Deze

als allen tot

orde was onder hen geen sprake.

met de Monarchale

overheerschen

goed

doch onder diens scepter

vrijen voet in.

En toen

richtte

het aan

men

zich

Washington

en de zijnen gelukt was, in den Vrijheidsoorlog de algeheele onafhankelijkheid van

Amerika

te

veroveren, verviel elke reden

om

in

Amerika

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 718

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken