Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 725

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 725

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

MONARCHIE EN REPUBLIEK. een geïnstitueerde wereldkerk bevangen de

Middeneeuwen, Dat

heerschte.

die

van

brandstapel

wereldorganisatie,

verweren en

te

Michael

overlevering.

zelfde

was daarentegen de in

Sancti, en

Kerk van

de

om

de Kerk van

logisch voort uit de-

Christus

maar ook een Kosmisch

beide stellingen waren niet

loovigen

ais alle geesten be-

steunen, en zoo tot den

te

kwam, vloeide

Servet toch

Is

niet alleen

dan

instituut,

een

staat het

mondeale Kerkbestuur ingekaderd. Deze

nationale landsbestuur in het

zelf

was een nawerking van

de Overheid nog geroepen achtte

hij

met het zwaard

Christus

bleef,

nog zoo goed

destijds

717

CONCLUSIE.

-

uit Calvijn,

belijdenis

maar nam Calvijn over. VanCalvijn

van de positie der uitverkoren ge-

Christus' Kerk, het hen bezegelend

daarom de verwerping van

van de papale en episcopale,

Zoolang nu Kerk en Staat op

alle hiërarchie in

de Kerk, zoowel

van de heerschappij der aanzienlijken.

als dit

Testimonium Spiritus

standpunt één bleven, leidde

dit vanzelf

eeren van de vrijheden en rechten des volks op politiek gebied.

tot het

Vandaar

zijn

voering,

zijn

steeds roepen pleiten

om

de consensus populi voor de bewind-

voor de keuze van hooge ambtenaren door het

volk, en zijn voorkeur voor de Gemeenebestelijken regeeringsvorm. Alle

gezag vloeide voort

uit

de Souvereiniteit Gods, maar die Souvereinitet

Gods daalde onder menschen in drieërlei vorm af; in bewindsvorm op de Overheid in den vorm van rechten en vrijheden op het Hierdoor volk, en in geestelijken vorm op de geloovigen in de Kerk. nu gaf Calvijn peremptoir den stoot van Kerk en

Staat,

rusten van den Overheid in de

het

tot

een beweging, die op scheiding

op democratiseering van den bewindsvorm, en op

Gemeene

Gratie moest uitloopen.

de tweede periode, die eerst met de Fransche godsdienstoorlogen

In

intrad, toen Calvijn reeds (in

Kerk

en

scheurd, tiek

Staat

om

op de

die

spits

1564) gestorven was,

gedreven en het land

eenheid op het strengst

geheel door het geestelijk motief

te

te

is

in

de eenheid van

brokstukken ge-

handhaven

om

laten beheerschen.

Languet gaf met Hottomanus voor die tweede periode het dat

door

de poli-

Hubertus

stelsel aan,

het leggen van het uitgangspunt voor alle macht in de ge-

loovigen, de heerschappij der Saints in Engeland moest voorbereiden.

De twee elementen van Kerk en uiteen te scheuren, bleven in

daarom

Staat, die bij

elkaar geklemd, en vandaar zijn fout dat

gezag

in het

de historie reeds bezig was

Languet en

volk zocht, inplaats van

in

hij

zijn

geestverwanten nog

den grondslag van het

het door

God

over het volk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 725

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken