Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 693

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 693

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

:

TWEEDE EN DERDE voor de geloovigen

om

bestaat,

ongeloovige personen saam

te

PERIODE.

-

voor het uitwendige (corporali) met

leven, iets waartoe de icerkeiijlce

leving zich niet leenen kan, zoodat er een mixtura

Gemeenbest

hetzelfde

in

tijden, die altoos

alle

kend

heeft, d.

i,

gimen politicum

in

Ecclesw, maar:

in

22

28,

:

Schriftuitspraken,

de allen

twijfel

als anderzijds uit

Ecclesiam semper ponit".

Psalm 82

:

deze

6,

Historia,

quae Re-

Let wel, er staat niet

wat beduidt, dat het

in Eccles/a/TZ,

en

de historie van

zeker gezag van de Overheid over de Kerk ge-

ook over de Kerk.

heerschte

Exod.

ontstaat;

samen-

hominum variorum

„tum ex perpetua omnis temporis

:

685

GENÈVE.

politieke gezag

Daarop volgt dan de verwijzing naar Rom. 13 6 enz., heel een reeks van :

wordt dan

reeks

met

opzettelijk besloten

opheffende opmerking, dat deze binnenlating van de Over-

heid met haar gezag op het kerkelijk terrein „volstrekt niet moet beperkt

worden tieke

was

den volksstaat onder het Oude Testament

tot

van

instituut

maar alsnog voor

Israël,

het door schier alle onze Dogmatici in de

1780 het

§

of tot het poli-

volken geldt" zoo

16een 17e eeuw

uitge-

het in de Moor's Commentaar, die pas in

licht zag, nog.

Genève.

46.

Nu

men

en zoo vindt

rsproken,

alle

voelt men,

wat

deze begripsverwarring voortvloeide. Calvijn

uit

brak met de Pauselijke Hiërarchie, brak ook met het episcopale en bracht het bestuur der Kerk

tuut,

koos men

in

elke

bij

de geloovigen zelve. Plaatselijk

Gemeente een Raad der Kerke, en

bij

dezen Raad

Die kerkeraad had zich dan met

•berustte voor die Kerk alle bestuur.

de kerkeraden van andere plaatsen

te

vereenigen, zoodat er „meerdere"

vergaderingen, en ten laatste zelfs van Synodaal karakter, optraden het te

de

uitgangspunt

zoeken

in

Overheid

voor

alle

maar

leden,

van de geloovigen, maar die

aan

de

Israël

de

lating

tot het

vof

stand,

Kerk der

besnijdenis

Avondmaal.

maar

den raad der kerken koos

In

niet

was coöptatie, óf er gold invloed geval was er geen macht van buiten,

óf er

in elk

geloovigen het

;

de kerkelijke organisatie was toch altoos

de geloovigen zelven. de

insti-

zegel

het

gaf,

bestuur oplegde,

zoo thans de

Doop

evenals

in

en de toe-

Er werd niet gevraagd naar socialen rang

naar rijkdom of armoede, naar politiek ambt of ambteloos-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 693

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken