Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 236

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 236

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

DE HOOGE OVERHEID.

228

Wie

Staatkundig saamleven der volken.

Hoog gezag

dat

door

God

geslacht

zou

óf

gelijken

van een

normalen toestand

taak, die bij

door het genealogisch hoofd van het menschelijk

vervuld

alzoo

Dit

zijn.

is

een taak van geheel eenig

met geen andere taak onder menschen

taak, die

te

ver-

uitoefening van een machtsbevoegdheid, die aan geen

De

is.

óf

zelf,

Een

karakter.

niemand anders, dan God boven

optreedt, heeft finaal

zich, en heeft zich te kwijten

alzoo op aarde ais drager van

mensch als schepsel toekomt, en wel van eene bevoegdheid, die daarom alleen Godes is, omdat ze het leven van de personen onder dwang en bedreiging stelt en ten slotte culmineeren kan in de beneming van het leven

doodstraf of in het

bij

wagen van

het leven

bij

oorlog of oproer.

Daar nu de regel van de menschelijke saamleving en de beschikking over

menschen leven geheel den toestand van ons geslacht beheerscht, hier het geslacht in een geheel eenig karakter op, en is het daarom

's

treedt

den

maar ook aan

alleen alleszins juist en correct,

niet

titel

dat ze

zelf

bij

zoo

weggelaten,

is

uit te

aan,

zich

men

alleen, dat

dikwijls

er

is

van

als

deze formule

van een Vorst, en deze formule

was van een landsbestuur

het

collegie of

van de

uit

onder leiding van een stadhouder, maar noch

veelal

de

in dien titel

sprake

Onder onze Republiek ging

collegie

in

men

Staten-Generaal, dit

om

drukken. Hetgeen, waarop

de Gratie Gods regeeren,

alleen heeft ingelascht, zoo er sprake

president.

bevelen,

feit,

onwillekeurig stuit hierbij

heeft

te

van de met zulk een macht bekleede personen, het

Staten-Generaal,

regeerende

bij

noch deze stadhouder dienden

de Gratie Gods,

iets,

wat saamhing met

de Provinciën van de

de hooge pretentiën van zeer enkele Provinciën en stemhebbende standen of steden. Het was Louis Napoleon, die in

decreet van 5 Juni 1806 zich

hier te

in zijn

lande voor het eerst aandiende als

„door de Gratie Gods en de constitutioneele wetten van den Staat, Koning

van Holland."

De

souvereine Vorst deed desgelijks

in zijn besluit

cember 1813, waarvan het opschrift luidde: „V^\i,V^i\\em,

bij

van 6 Dede Gratie

Gods, Prins van Oranje Nassau, Souvereine Vorst der Vereenigde Nederlanden, enz, enz." Hiermede

wel

en

gezag

hun

de

is

echter allerminst uitgemaakt, dat de Vorsten

gemeenebestelijke

erkenden

toevloeide.

ajs In

de de

besturen

eenige

bron,

Stone-lectures

H. Revelle-Company, 1898) p. 108 v.v. ten

aanzien

van

niet,

de hoogheid van Gods

waaruit

de

hooge

autoriteit

(New

York-Chicago, Fleming

is dit

nader door schrijver dezes

de wording van de Vereenigde Staten van

Amerika

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 236

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken