Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 691

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 691

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

DE RESPUBLICA

DE KERK.

IN

683

ook omsluierd, de brandstapel van Michaël Servet toonde klaarlijk en voor het oog der gansche wereld, hoe scherp Calvijn de lijn dwars over het

kerkelijk

dan

eerst

erf

brandstapel

van

was men

Eerst

trok.

ook

burger

Christen

als

poogt

Servet

niet.

having

van

het

Christen en lid der Kerk, en

de

Wie den

maatschappij.

verdonkeren, begrijpt Calvijn's

te

Van tweeën één toch de Gemeene Gratie, en dan is

sel

in

Ge

:

stel-

leidt het burgerlijk leven af uit

van geloofsvervolging, van hand-

er

kerkelijk leven door de Overheid, en van een crimi-

neel vervolgen van wie aan de belijdenis der Kerk tornt, geen sprake.

om ook het

Begaat ge daarentegen de fout die met Constantijn begon, staatkundig

der volken

samenstel

leiden, en roept ge de lijdenis

dan

zou

den

brandstapel

van

in

't

ware be-

zoo

hij

het pleit voor

had gelaten.

Voor wat de

zijn,

en kettervervolging bestond, geldt

Inquisitie

Men moge van Roomsche

geheel hetzelfde.

gegaan dan

achterwege

Servet

het zwaard de

af te

ketterijen te vervolgen en uit te roeien,

van Calvijn geweest

het lafheid

Roomsche Kerk inzake zijn

de Bijzondere Openbaring

om met

Overheid op

handhaven, en de

te

uit

nog

zijde zelfs

iets

verder

beginsel eischte, maar in hoofdzaak moet toch ook

de Roomsche Kerk en haar vasallen door de Overheid erkend,

dat,

ingenomen eenmaal het standpunt, dat de Overheid de waarheid Gods met haar schild

te

dekken

en dat de Bisschop van Rome, als

heeft,

Stedehouder van Christus, onfeilbaar aan de Overheid aanwijst, waar en in wien de waarheid van het Christelijk geloof aangerand wordt, dat alsdan ook alle ongeloof en

ketterij,

niet slechts

van de kerkelijke genadegaven, maar

uitsluiting

door vermaan en door

ook door het

tenslotte

zwaard der Overheid gekastijd en geweerd moet worden. hoe

't

ketterschavot

ook van

Luthersche

Men mag noch op wat Rome Saksen

greep,

plaats

uit

zijde

deed, noch op wat

de hoogte neerzien.

te

hanteeren,

afkeurt.

streden.

inconsequent, zoo

hij

of in

het be-

zwaard heeft

het terdoodbrengen van den ketter

Niet de consequentie alleen, maar het beginsel zelf moet be-

Aan de Overheid moet de

zag

in

vrij

blijven,

de

is

weet,

Genève

Wie eenmaal

ginsel aanvaardt, dat de Overheid voor de Confessie het te

Men

dienst heeft gedaan.

geïnstitueerde

Overheid

alle recht

op de uitoefening van ge-

Kerk worden ontzegd, de conscientie moet

de Kerken moeten zich

vrijelijk

organiseeren kunnen, en

moet waken voor haar rechten. Doch

is

dit zoo,

dan

volgt hieruit rechtstreeks, dat de organisatie van het Gemeenebest niet

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 691

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken