Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 295

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 295

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

DE VOLKSSOUVEREINITEIT.

287

Majesteit krenkend, verwerpen, vormt goed opgevat geen tegen-

Gods

met de souvereiniteit der vorsten, maar

stelling

De

lijn.

souvereiniteit

God

in

is

en in

God

mede op één

staat er

maar

alleen,

Hij

kan als

dit Zijn hoog gezag 't zij een Welke keuze ook van Gods zijde gedaan

orgaan en instrument voor de uitoefening van vorst,

het volk zelf nemen.

't zij

wordt, steeds

De

reiniteit.

het een overgedragene en geen oorspronkelijke souve-

blijft

vorst

is

geen souverein, maar orgaan van de Souverei-

zelf

Gods. En zoo ook, waar

niteit

Godswege

van

en

dit gezag slechts in Gods Doch juist dit loochende en loochent Van 1789 af is het van dien kant steeds

gehouden dat de

souvereiniteit

De

souvereiniteit heeft

God, de mensch

niet

iemand

het volk

kozene

geen

rekenschap

is

aanwijst,

heer

over,

naar wezen en

dan

om

zijn

het

eigen heer en meester, en waar

bewind

voeren,

te

is

de aldus ver-

volk, en aan het volk

maar dienaar van het

Dit

is

de diep-zondige opvatting van de volks-

gemunt

is

op de nederwerping van het gezag Gods

schuldig.

souvereiniteit, die

nature,

Het ni Dieu, ni maitre, duldt geen enkele

regeert.

Het volk

uitzondering.

van

Van Gods Almacht is er dan geen sprake dan met Gods Almacht niets uitstaande:

oorsprong, rust in het volk. meer.

is

uit.

nog de geest der Revolutie. staande

volk het hoogste gezag uitoefent,

maar oefent het

niet dat volk zelf souverein,

Naam

't

en op de uitschakeling van den Almachtige

geheel het Staatsieven.

uit

Geheel ten onrechte daarentegen heeft men den banvloek, die op de aldus vervalschte volkssouvereiniteit rust, ook uitgesproken over wat in een

land

de Vereenigde Staten gevonden wordt, en hiertegen kan niet

als

ernstig

genoeg worden geprotesteerd.

een vorst, en

God

kan

dit

evenzoo doen en heeft

en

Gemeenebest

God

ment gekozen, op

als

bezit

bij

dan

stellen,

alleen,

om

blijft

en het

belieft,

bekleeden,

evenzoo gedaan met een

de oorspronkelijke Souvereiniteit rusten

maar het volk wordt nu

over het volk staande,

hooge gezagsbevoegdheid is

als

orgaan en instru-

nu

niet

maar het volk

zelf

ze uit te oefenen, en de magistraat treedt

de gratie Gods de

Hij dit

Gode te

bezat en dat volk haar nu overdroeg op den magistraat.

niteit uit zichzelf

het

als het

gemeenebestelijken staatsvorm het volk de souverei-

volk. Niet alsof bij

Ook bij in God

Even goed

nakomelingen, met afgeleide souvereiniteit

zijn

om

een

magistraat

aan

te

de wet, die alsdan de vaste verhoudingen tusschen

het volk en den magistraat regelt.

Vanzelf komt hierbij nog een geheel andere vraag aan de orde, zoo

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 295

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken