Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 180

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 180

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

;

HET LAND.

172

op de verkeerswegen

land en

te

water, die den toestand beheerschen

te

en op de gesteldheid van land en volk aan de andere zijde der grenzen,

op

d.i.

het land zelf, wat onder het land

Alzoo

omqeving.

de

wat boven het land, en wat om het land

Komt alzoo

de eerste plaats de zone

in

is,

in

vraagt onze aandacht.

aanmerking, dan behoeft het

geen nadere aanwijzing, dat zeer onderscheidenlijk de natuurinvloed zich gevoelen

hierbij

er

Er

laat.

landen gelegen

zijn

landen gelegen

zijn

de

in

zone van middelbare warrnte. toestanden te

en

voor,

sfeer,

Aroüfife

in

en er

den heeten dampkring,

zijn

landen gelegen

de

in

Natuurlijk doen zich hierbij overgangs-

deze drie zones niet met vaste graadmeting

zijn

bepalen, maar over het algemeen doet zich dit onderscheid van zone

toch met overheerschende beslistheid gelden. Java, Nederland en Groenland bieden schier geen eenheid van levensconditie aan. het

menschelijke

Java

daarentegen in Nederland zelf vindt het

ontwikkeling

krachtige

dan ook

gegeven.

en

schieten

best

bleef

omgekeerd

Geografisch

in zeer

het te koude

in in

dan

van

warmtegraad

in

de

drie

het

in

ontwikkeld

te

en

is,

de open lucht wordt gesleten. het dagelijksche leven dat het omringt. in

Ook de Kerk van

al-

in

Christus

beperkte mate wortel kunnen

Noorden

niet

dan armelijk

tieren,

vrij

Ook de

het Zuiden

Al aanstonds volgt uit het verschil

zijn,

hun leven hoofdzakelijk

het

in

zich bijna niet in de vrije lucht bewegen,

en

genieten,

te

omgekeerd

nachten

en historisch staat het

onderscheiden zonen, dat de bewoners

van het koude Noorden geneigd

poverlijk

En rijke

de middenzöne de Kerk van Christus steeds het

der volken beheerscht.

leven

terwijl

voor een

is

Op

Tot op zekere hoogte kan dan ook gezegd, dat de zon

gedijde.

het

huisgezin

alle conditiën

zin steeds de rijkste belofte bood.

heeft in de heete zone niet

terwijl

Groenland

de middenzone voor de menschelijke cultuur

vast, dat

gemeenen

Op

ingekrompen.

en overmachtig, maar zonder ruggegraad.

weelderig

het

is

bijna weggevallen, althans

leven

warme Zuiden de

idee van de

het leven veelal onder

woning

boomschaduw

in

Alleen in de middenzöne verdeelt zich

geregeld tusschen het woonhuis en het

erf,

langere nachten in het Noorden en de kortere

leiden tot soortgelijk onderscheid, terwijl

ook

opzicht de midden-zone, zoo men het korten en langen van de dagen over een geheel jaar rekent, het best bedeeld zijn. De seizoenin dit

indeeling

heerscht

leidt tot gelijk resultaat.

deze

Alleen toch in de middenzöne be-

indeeling het leven met evenredige afwisseling.

In het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 180

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken