Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 231

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 231

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

DE GODDELIJKE OORSPRONG. door Creatie naar Zijn beeld

van

een

niet

Dan

was de

toch

ouderlijke

regeling van de orde in de huishouding, maar

soort

van

rechtsbedeeling

een

voortgebracht, de Goddelijke oorsprong

uitgewezen.

overheidsgezag

alle

macht

is

223

de

hoogste

Men mag

orde.

derhalve niet

dat het gezin slechts een Urbild van den Staat was.

zeggen,

Veeleer

lag alle Overheidsgezag oorspronkelijk in het gezin gefundeerd, en eerst

later

hoofdzaak, dat de orde in het gezin

en

blijft

't

physisch en psyschisch door

God

zelf is ingesteld,

is

van het gezinsgezag van

oorsprong

is

Godswege over

het gezag, dat de Vader van

vanzelf in rechte

zoodat deze Godde-

overgaat op alle gezag,

zelf

opkwam.

dat uit dit gezinsgezag

Nu

het

gezinsleven in zijn breederen, meeromvattenden vorm

uit het

overgegaan. Hierbij nu

lijke

is

kind ontving

zijn

afgedaald, zoodat het aldra ook het gezag over den

lijn

kleinzoon, achterkleinzoon, enz. in zich hield. Normaal zou dit gezag zich

stammen en hierdoor ten slotte de menschheid hebben uitgebreid. Van zulk een genealogi-

alzoo genealogisch over de geslachten en

over heel

sche uitbreiding van het gezag

onder

historie aanwijsbaar. Zelfs

misvormd. en

Wat

Israël

was

worden.

alle

abnormaal geworden,

is

menschelijke saamleving ten slotte ontredderd zijn ge-

De poging

toch door Hubert Languet in zijn Vlndiciae contra

om

Tyrannos aangewend, rechtsregel

om

Leipzig

1896)

niet

is

als

in Israël voorviel

mislukt

omdat Languet op

is,

ook wel

maar toch

viel,

hetgeen

stempelen,

te

daarom van gewicht

te

bl.

wees op hetgeen

tot

niet

Israël meldt, geheel

op,

van Treitschke,

(editie

het Heidenland voor-

wel

ter

hij

de

dege zoo goed

als

omdat hetgeen de H.

En

dit

volkeren plaats greep onder de bedeeling van de

God de Heere Thummim, door het

door

de

profetie,

bij alle

valt,

om

Hier

is

Goddelijke

tusschenkomst.

Bij

door de Urim

en door rechtstreek-

sche openbaring ad hoc, het historisch proces in Israels volksleven beheerschen.

en

overige

Gemeene Gratie.

tusschen beide getreden, lot,

beroep

Schrift ons omtrent

onder de bedeeling der Bijzondere genade

is

wat

74

dien hoofde nooit bewijs kan leveren voor hetgeen

Israël

Iets,

in

alleen putte uit hetgeen ons omtrent Israël geboekt staat.

nu gaat daarom

algemeenen

beschouwen.

dan zeer vaag en oppervlakkig, zoodat

eigenlijke bewijskracht voor zijn gevolgtrekking

en

de

zonder intreding van het buiten de familie opkomend Overheids-

gezag zou

uit

in

het reeds te ontredderd en

normale orde was ingezet,

als

beperkte sporen

zijn echter slechts

Hier

is

te

Goddelijke

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 231

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken