Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 16

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 16

2 minuten leestijd

:

EEN WOORD VOORAF.

X

Maar

Hervormde pastoriën heeft men zich tegen het kerkelijk Kuyper, dat èn geestelijker toestanden èn dragelijker uitwendig lot gebracht zou hebben, hardnekkig verzet. Zal tnen den arbeid van Dr. Kuyper in die kringen eindelijk eens op prijs kunnen stellen ? Wat is men in deze dagen bekommerd over de dreigende revolutie! Als men eens geluisterd had, naar hetgeen Mr. Groen van Prinsterer maar vooral Dr. Kuyper voor 48 jaar gepredikt heeft Dr. Bronsveld schreef in 1903 in zijn ,,Stem.inen voor waarheid en vrede' „Welk een bekwaam demagoog Dr. Kuyper ook moge zijn — een m.an, die een volk in omstandigheden waarin wij nu verkeeren, leiden in

de

streven vait Dr.

.

en helpen kan, hij

„het

prijs

dat

om

de beschuldiging er

bij te

voegen, dat

verleden der natie verloochend en de Protestantsche traditie

gegeven niet

is hij niet",

.

heeff\

velen,

Nu

zijn zestien

jaar verloopen en wij meenen,

ook van de geestverwanten van Dr. Bronsveld, dit

nog zullen zeggen. Het is onze overtuiging dat

alleen het zich bewegen op de lijnen door Dr. Kuyper getrokken, redding aan volk en kerk brengen kan. Om, daartoe mede te werken, wordt dit boek aangeboden. Brenge het den lezers de roepstem. : „Komt en laat ons wederkeeren toi den

Heere; want Hij heeft verscheurd en Hij zal genezen. Hij heefi geslagen en hij zal ons verbinden". (hoz. 6 : 2). Ten slotte nog eene opmerking. Wie vele aanduidingen omtrent het meer intieme leven van Dr. Kuyper in dit boek verwacht, zal teleurgeHet gelukkige feit dat wij hem nog bezitten, maakte dat ik mij de levensbeschrijving die Dr. Kuyper van Mr. L. W. C. Keuchenius gaf, niet ten voorbeeld kon stellen al ben ik mij bewust dat ik, zulks trachtende, om met Ds. Ferwerda te spreken, gelijk de musch zoude zijn die den adelaar wilde navliegen. Alleen zij het mij vergund met een enkel woord mede te deelen, dat Dr. KuyPer in zijn huiselijk leven gezegend geiveest is, al gingen de zorgen en bekommeringen des levens zijn deur niet voorbij, al werd zijn hart gewond door het verlies zijner geliefde echtgenoote en van zijn lieven Willy. Nog dit. Mijn vriend, wijlen Ds. G. J. Bar ger deelde mij mede, dat hij geen beter gemeentelid gehad heeft, dan eene vrouw die het gezin van Dr. Kuyper als dienstbode gediend had, welke altijd met grooten lof van hem sprak en in geheel haar leven toonde geheel doordrongen te zijn van de heilige beginselen welke zij in zijn huis had leeren kennen. Het moet hem een vreugde zijn dat zijn oudste zoon, Prof. Dr. H. H. Kuyper, in wetenschappelijke onderzoekingen hem schier evenaart; dat zijn naamgenoot Dr. A. Kuyper Jr. te Rotterdam een waardig dienaar des Woords is; dat F. Kuyper als tandarts een steld uitkomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 16

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken