Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 206

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 206

2 minuten leestijd

DR.

184 Dr.

Kuyper

De V

i

werd

KUYPER ALS STAATSMAN.

gefeliciteerd. Hij

s s e r's verdediging

zag

zijn strijd

bekroond. Dr.

van het wetsvoorstel was talentvol ge-

weest en hem moet de eere gegeven worden, dat hij voet bij stuk hield, al werd hem dit bij de beraadslagingen soms moeilijk gemaakt.

Maar de groote vóór-arbeid was door Dr. Kuyper geleverd, zien wij niet voorbij wat èn Baron M a c k a y èn Jhr. de S a v o

nin Lohman daarvoor hebben gepresteerd. De Christelijke onderwijzers hebben nu hetzelfde

al

r-

tractement als die

van de Overheidsschool. Laat ons den strijd niet vergeten, die de eerste, trouwe, kloeke onderwijzers hebben gehad! De publieke opinie

hadden zij tegen, veel vijandschap werd hun betoond. En daarbij, met welk een gering tractement moesten zij, om des Heeren wil, tevreden zijn. Wij herinneren ons hoe de waardige Van der Velden, de vader van Ds. J. Van derVeldente Kralingen, zich rijk gevoelde, toen hij te Oudewater een tractement kreeg van f 1000. met vrije genoten. Vele besturen woning. Te voren had hij slechts f 400. konden niet meer geven! Dat deze voortrekkers op het gebied van

het Christelijk onderwijs den

moed

niet lieten zakken,

den

strijd niet

opgaven en blijmoedig daaronder bleven, daarvan zeggen is

wij: het

wonderlijk in onze oogen.

De

krachten en gaven van mannen als

per, maar

G r o e n, Lohman, Kuy-

ook de trouw, de beslistheid, de

stille

onderwerping,

waarmede soms armoede geleden werd, daarvan zeggen

wij:

God

heeft het gegeven!

Hem Ten

alleen de eere!

nog medegedeeld, dat in het begin van het jaar Dr. Kuyper zijn voorzitterschap van het Centraal-Comitê van Antirevolutionaire kiesvereenigingen heeft neergelegd. Als zoodanig werd hij vervangen door den oud-Minister van Oorlog, aan wien ons land zooveel te danken heeft wat de organisatie van ons leger betreft. Worde het den Heer C o 1 ij n gegeven zijn talenten verder te mogen wijden aan de verzameling van de strijdkrachten van den levenslotte zij

den God.

Een

deel

van de geestelijke nalatenschap van Mr. Groen van moest door de Antirevolutionaire partij tot hiertoe

Prinsterer

pro memorie uitgetrokken

blijven.

Het

is

het kerkelijk vraagstuk.

Op

de vrijmaking der school zal de vrijmaking der Kerk moeten volgen. Dr. Kuyper heeft dit niet kunnen doen, als hij niet de oplossing

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 206

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken