Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 112

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 112

2 minuten leestijd

90

KUYPER STICHTER DER

DR.

VRIJE

UNIVERSITEIT.

Kuyper een betoog dat „Souvereiniteit in eigen kring" aan het beginsel van Gereformeerd gegund moet worden. Met „Gereformeerd" wordt niet anders bedoeld dan het echte, zuivere Christendom. Gelijk de koopman van netto gewicht, de munter van fijn goud, de Schrift van onvervalschten nardus spreekt, zoo zouden wij van „netto", „fijn", „onvervalscht" Christendom kunnen spreken maar wij gebruiken liever „Gereformeerd", om daardoor èn den namaak èn het vervalschte, èn het min goed gegroeide te onderscheiden van dat wat naar het Woord Gods is. Van enkel Christelijk sprekend kan dit ook Roomsch of Remonstrantsch wezen; de modernen lieten den Christelijken naam niet varen, de valsche vlag van „Christelijk" werd aan den gevel eener ontkerstende school gehangen. Daarom had men uit te komen met den historischen Gereformeerden naam. Zonder laag op andere Christenen neer te zien, begrijpen we onder den naam van Gereformeerd niet wat ons geviel, maar wat der Kerke wettig oordeel was.

Ten

En

als

slotte leverde Dr.

men

vraagt of ook „Souvereiniteit

in eigen kring" uit het hart

der Schrift en uit den schat van het Geref. leven is gegrepen, dan wordt gewezen op het organisch geloofsbeginsel der Schrift, en op het Hebronsch stammenedict voor Davids kroning, op Elia's weer-

stand tegen Achab's dwingelandij, op der discipelen weigering

voor de politieverordening van Jeruzalem op

zij

muntspreuk, van hetgeen Godes en des Keizers

Wat

het Geref. leven betreft:

inferiores";

neigden

de

naar

Kerkorde

is

confederatieve

Calvijn

te

is,

om

gaan, op de te beluisteren.

sprak van de „magistratus

presbyteriaal;

bestaanswijs,

alle

terwijl

Geref.

de

landen

burgervrij-

heden het weligst onder Geref. natiën ontloken. De huisvrede, de decentralisatie en de autonomie ook voor de burgerlijke gemeente nu nog het best gewaarborgd op het erf van de issus de Calvin. Volgens den Geref. geest wordt dus ook op wetenschappelijk terrein souvereiniteit in eigen kring gevraagd. De historie leert dat de

zijn

in eiken kring met eigen beginsel een andere gestalte was een Grieksche, een Arabische, een Scholastieke wetenschap. Na de middeneeuwen vertoont zij een onderscheiden gelaat aan Roomsche en niet-Roomsche Universiteiten. De wijsgeeren die na en met Kant optraden, vormden, naardat ze in het object of

wetenschap kreeg. Er

het subject rustten, scholen die elkaar uitsloten. Hegel's denkbeeld

bracht èn op Theologisch èn op elk ander terrein een eigen stelsel

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 112

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken