Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 278

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 278

2 minuten leestijd

256

OR.

KUYPER ALS GELEERDE,

en het objectivisme van Schelling, in Hegel de weggevaagde metaphysica, de wereld van het bovenzinnelijke weer te herwinnen, maar nu niet zooals het Christendom leert, als het bovenzinnelijke, waarvan de wereld een afglans is, en niet zoo dat God zich openbaart in den mikrokosmos van Zijn schepsel, maar in een gansch anderen zin, namelijk als een metaphysica van eigen bewustzijn, waarin

God de

geworden van het schepsel. Zooals het dus in Kant gekomen is tot een bankroet van de Christelijke metaphysica, zoo is het in Hegel gekomen tot een schitterende opbouw van een allesomvattend metaphysisch systeem, zooals te voren nooit was aanschouwd, als de Kroon van de humanistische beschouwing, als het eindresultaat van het normalistisch denken, tot een metaphysica als het uitspinsel of weerspiegeling van ideeële projectie

is

het eigen menschelijk bewustzijn.

Het

H e g e I's

eigenaardig dat in

is

Christelijke leer, die

men verworpen

wijsgeerig systeem heel de

had, weer terugkeert. Alles wat

de Aufklarung had weggeredeneerd dook weer op, maar nu als

schoone denking van eigen, Christelijke

metaphysica

is

een net van begrippen, dat

tot zich zelf

gekomen

nu opgesmolten

tot

rede.

— Heel

een kategorieën

omspant, waar niets buiten

alles

de

leer,

valt.

Als wij de ontwikkeling van het humanistisch philosophisch denken

naspeuren, valt ons de groote beteekenis van Dr. wijsgeer

De

in

K

u y p e

als

r

het oog.

Christelijke

wereldbeschouwing der reformatie, die

haar grooten vertolker vond, was langzamerhand

in

in

C

a

1

v

ij

n

de zuiging

gekomen van het philosophisch denken van het rationalisme en empirisme en had zich beijverd om eigen wereldbeschouwing te doen steunen op de stutten die

Ten

kwam men

slotte

men

in

het rationaHsme en empirisme vond.

een soort supranaturalistisch Christendom,

de waarheden der Christelijke leer nog verkommerd bleven

terwijl

voortleven

Toen geven

tot

in

keine kringen en conventikels.

Kant

en,

ook dit supranaturalisme den genadeslag had gena de mokerslagen van de negatie, de opbloei komt van de

Romantiek, dan beurt ook het Christendom

uit zijn

vernedering het

hoofd op en een nieuwe levensadem gaat weer over de volken. Het is

de Réveil, een wederopwaking van het Christelijk leven, die zich

openbaart pelijk

in allerlei

beweging op

maatschapmet reuzenkracht de

kerkelijk, godsdienstig,

en staatkundig gebied. Maar de man,

die

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 278

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken