Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 308

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 308

2 minuten leestijd

KUYPER ALS REFORMATOR DER KERK.

DR.

286

maar veroordeelde zich zelven. En daardoor was er een honger naar het Woord Gods en gevoelde men zich vertroost doordat de Heere was opgestaan om Zich over Zijn Sion te ontfermen. In die dagen waren de werkingen niet in de eerste plaats de schuld,

„Ssmodalen"

des Geestes kennelijk

te

bespeuren.

Amsterdam had een schok gegeven land. De geschorste broeders kregen uit

Het gebeurde

die natrilde

te

vele kerken

door heel het adressen van sympathie. Verschillende predikanten van buiten kwamen Bijbellezingen te Amsterdam houden om den arbeid der vijf predikanten

geven

steunen .Vele van die Bijbellezingen werden uitge-

te

de Diepte", waarvan elke week een 30.000 exemplaren

in „Uit

door het land gingen. Met graagte werden ze door het Gereformeerde volk gelezen. Veler oogen gingen open voor het verkeerde der Synodale organisatie; met deze te breken werd steeds meer als

Gods Woord erkend.

eisch van

Het arme, kleine dorpje Kootwijk in Gelderland ging daarin voor; in hetzelfde jaar 1886 gevolgd door de Kerken van Voorthuizen, Reitsum, Leiderdorp en Kollum. De overheid deed ook nu gelijk zij in 1834

gedaan had, en steunde waar het maar even kon,

zelfs

met

kennelijke overschrijding van hare bevoegdheid gelijk te Leiderdorp,

met

en militairen de mannen der Synodale Hiërarchie.

politie

Verder verloop der Kerkelijke procedure.

7.

Inmiddels had het Classicaal Bestuur van Amsterdam „voort-

varen"

voor

in

art.

zijn

banier geschreven.

Van

oordeel dat het

stemmen

41 aanleiding kon geven tot ontzetting uit den dienst, bracht

het de zaak der geschorsten, zonder dat deze gehoord waren, op

21 Januari voor het Prov. Kerkbestuur van N.-Holland, en

dit

bracht

haar over naar de Synode. Dit was een reglementaire fout, wijl de zaak door het Prov. Kerkbestuur moest worden behandeld. De

Synodus contracta besloot dan ook den 9den Maart en zoo Dr.

K

kwam

uyp e

r

tot

terugzending,

de zaak den 15den Maart voor het Prov. Kerkbestuur.

had gedurende dien tijd niet stil gezeten; in de Heraut „Het Conflict gekomen", was het publiek

en in drie vlugschriften: voorgelicht.

Ook de

Classicalen lieten zich niet onbetuigd, vooral

Hogerze

nog

al

ge-

makkelijk. Hij beschuldigde de Commissie van Beheer dat

zij

een

weerde zich Ds.

i 1.

Deze maakt het

zich

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 308

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken