Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 309

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 309

2 minuten leestijd

DR.

KUYPER ALS REFORMATOR DER KERK.

Kerkgebouw verdedigde raad, maar hij zag over

niet

287

vóór maar tegen den wettigen Kerke-

het hoofd dat zich als de wettige Kerkeraad

opwierp het Classicaal Bestuur doende wat des Kerkeraads was, terwijl hij toch wist dat de Commissie reeds hi 1875 plechtig had beloofd nooit te zullen toelaten dat het beheer der goederen aan toezicht of regeling van eenig hooger Kerkelijk College

werd,

Kr werd

onderworpen

door rechterlijke uitspraak gelast.

tenzij

in die

dagen

schreef over Dr. G.

J.

hem gedaan,

Kuyp er naar aanleiding van het geschenk van een

intra en extra miiros gezondigd. Dr.

V o s,

„De Heraut", een stukje, waarin verband gezocht werd tusschen het cadeau waarmede men hem had vereerd, den naam dien hij droeg en de daad die van hem was uitgegaan. Wij mogen er aan toevoegen, dat in een volgend Herautnummer deze, wij kunnen het niet anders noemen, schimpscheut werd teruggenomen, waarmede Dr. K u y p e r zich zelven heeft geëerd, ^) pelsjas

De

heer C.

in

Boissevain

schreef in Het Handelsblad, dat het

een „onuitwisbaren" indruk op

hem gemaakt

had, toen

Januari 1886 naar zijn bureel gaande, de predikanten

hij

op 4

Ten Ka te,

Van Marken, de Graaf, Adriani, Laurillard,

enz.

in

de sneeuw en snerpende koude zag staan vóór hun eigen constistorie,

waarvan de toegang versperd was en hun ontzegd was door Dr. K u y p e r en zijn medestanders. Dr. K u y p e r toonde echter aan, dat heel deze scène niets meer dan een gezochte, opzettelijk ge^)

Dat

er zekere animositeit tegen Dr.

medestanders gevonden werd,

is

niet te

Vos bij de geschorsten en hunne ontkennen. Deze vond haar grond

door Dr. Vos uitgelokt. Er werd eens door alle predikanten en ouderlingen, die tot de orthodoxen gerekend werden een samenkomst gehouden, om te beraadslagen over de afgifte van attesten aan de leerlingen der moderne predikanten. Dr. Vos was daar ook bij. Op een gegeven oogenblik ging hij weg. Iemand uit de vergadering dacht echter

niet in de voorloopige schorsching,

Vos

verdwenen was om huiswaarts te keeren. Om zich daarvan opende onze zegsman, die het kwaad vermoeden had, na eenige oogenblikken de toegangsdeur en... vond Dr. Vos luisterende naar hetgeen gesproken werd! Hij, die dit waarnam, deelde ons ook mede, dat eenmaal in den Kerkeraad aan Ds. PosthumusMeyes in abstracto de vraag gesteld werd: indien er conflict komt tusschen een bevel van Christus en een bevel van de Synode, welk van die zult gij dan gehoorzamen? Er was eenige minuten pijnlijke stilte, die als een uur duurde. „Dan zou ik de Synode gehoorzamen," luidde eindelijk het antwoord. dat Dr. te

niet

overtuigen,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 309

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken