Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 123

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 123

2 minuten leestijd

DR. KUYPER ALS STAATSMAN. als

hun Koning eeren. Eveneens keurt

de Staatssouvereiniteit af

als

Immers de centraliseerende

hij

101

de absolute monarchie en

een gevaarlijke belaagster der vrijheid.

meer

staat groeit al

uit tot

een reus-

achtig gevaarte waartegen elk burger ten leste machteloos staat. Zijn niet alle zelfstandige instituten die

met

souvereiniteit in eigen

kring bekleed, steunpunten tot verweer boden, voor de tooverleus

van den eenen ondeelbaren Eertijds

was

bezweken? van gewesten en steden, gezinnen

staat,

er zelf regeering

en standen, autonomie voor rechtspleging, voor onze Universiteiten, corporatiën en gilden. En thans? De Staat heeft achtereenvolgens alle

deze provinciën van zelfstandige rechten beroofd.

reglementeert onze gewesten, huisdeur binnen, onteigent

uw

De

Staat

onze steden de wet, treedt

stelt

erf, is

uw

meester van ons recht, maakt

curatoren en hoogleeraren tot zijn dienaren, duldt geen enkele corporatie dan als eigen aanhangeling en

is

door vinding der admini-

stratieve rechtspraak, partij en rechter tevens zoo

tegen

hem

klaagt.

Men

het „ancien régime",

vaak de burger

van van het volksleven waarover de

heeft te recht de geweldenarijen gevloekt

maar het

deel

Staat zijn net spande, stond tot het terrein dezer administratie als

van een tot tien. Europa's budgetten waren toen van tonnen, nu van milliarden. Zich in niets te mengen, lijkt voor den Staat te kortkoming, en de beste Minister wordt hij geacht, die met Cherubs oogen, alomtegenwoordig, geen plek op het vaderlijk erf laat, daar

de arm zijner gedienstige ambtenaren, zijner wetten en besluiten

u niet

bereikt.

Wat

zal het

worden

als

de niets sparende centrali-

satiezucht haar loop zal voleind hebben?

Waar

blijft

onze macht

verweer indien de apotheose van den Staat voortgaat en elk verweer vooruit als heiligschennis brandmerkt? Wat blijft er van tot

onze persoonlijke

vrijheid,

modernen Staat opwast en

zoo ten leste het Caesarisme zijn

„brood en spelen"

in

uit

dien

economische

regeling en materieele welvaart omzettend, zich alles veroorlooft, wijl er

Dr.

niemand

Kuyp

elke revolutie

die weerstaat, wijl niemand weerstaan kan? noemt zich „Antirevolutionair" niet omdat hij tegen gekant is, maar wijl hij het Staatsrechtelijk en sociaal is

e r

systeem verwerpt dat

in

de Fransche revolutie zich belichaamd heeft

waaruit de moderne staat werd gebouwd. Onzen opstand tegen Spanje, Engeland's omwenteling onder Willem

van Engeland en onze omwenteling

III,

in 1813, acht hij

Amerika's afval

volkomen geoor-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 123

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken