Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 38

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 38

2 minuten leestijd

KUYPER PREDIKANT.

DR.

16

Nederlandsche Kerken weer de bekende historicus Dr.

te

v.

doen herleven. Ziel dezer beweging was die met eenige

Toorenenbergen,

andere Ned. theologen besloten eene uitnoodiging Duitsche Godgeleerden tot een samenkomst

K

wenschte Dr,

uyp e

dat deze

r

aan de

te richten

in '68 te Zeist. Natuurlijk

conferentie

een gereformeerd

karakter zou dragen. Onze Geref. vaderen waren voor driehonderd jaren

te

beramen

Wezel vergaderd geweest om voor hunne Kerken „'t

gene

kon men dat

nootsakelick, ten deele profijtelick" zou zijn, hoe

waardig herdenken niets voelde?

De

in

te

welstandt der selve oordeelden ten deele

tot

zij

een kring waar

leiding der

men voor de

feit

Geref. religie

kwam

voorgenomen conferentie

echter

handen van ethischen en Groningers. De Modernen, de Utrechtsche school, de Confessioneelen en de Gereformeerden waren buiten-

in

gesloten.

Onder zulke auspiciën werd de conferentie Vooraf had Dr. s

ay e

zijn

men om t

e p

dat

i

e's

u y p e

r

aan Dr.

te

antwoord

liet

uit te

hem

geopend.

Zeist

Chantepie de

bedenking tegen den loop der zaken en van

een beslissing

hij niet

per

K

la

Saus-

zijn

voorne-

lokken, te kennen gegeven. Dr.

Ch

a n-

daartoe vrijheid, zelfs onder bijvoeging,

dacht te repliceeren.

Op

de Conferentie stelde Dr.

K u y-

gekomen was, om de Conferentie te doen worden, wat ze beweerde te zijn, maar niet was een band tusschen de twee zusterkerken?" Daartoe stonden twee wegen open: men kon óf het kerkelijk standpunt kiezen, mits men er met Ethischen en Groningers, ook Modernen en Gereformeerden toeliet, óf zich de vraag: „of de

tijd niet

:

op het standpunt der geloovige Schriftaanvaarding plaatsen, mits

men dan

de Groningers voor de Gereformeerden uitwisselde. Aan den vader der Groninger richting. Prof. Hofstede de Groot,

werd den lof toegezwaaid waarop zijn karakter en geleerdheid recht had, maar ook de deelen der Christelijke belijdenis genoemd, welke deze Hoogleeraar bestreden had.

Tegen dat woord,

als

een knuppel

Een predikant

brak een storm

los.

Er werd

getrapt, gestampt

gesist,

in

een hoenderhok geworpen,

riep uit: „dat is uit

om hem

den duivel".

het spreken te beletten.

Een Hd van het moderamen sprak woorden

die

Dr.

K

u

yp

e r

's

bedenking niet raakten, en leken op een uitval tegen de anti-revolutionaire partij.

werp

zijner

Hem werd

gezegd, dat niet de levende Christus voor-

aanbidding was, maar de belijdenis!

Een Groninger

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 38

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken