Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 73

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 73

2 minuten leestijd

DR.

KUYPER PREDIKANT.

51

bedoeld alsof ook aan den onwillige een Gereformeerden kerkstaat moest opgedrongen worden. Eigen levenskeus dient gevolgd. En als

de aanzienlijken

in

den lande de poging wilden wagen om den Gemeente blijvend te doen heerschen,

Aristocratischen toon in de

is Dr. K u y p e r volkomen wel, mits men hem vrijliet, welbewust de richting te volgen, die hij in de teekenen des tijds ziet aangewezen en aan lieden van zijn stempel een Gemeente gunne, die haar gebouw

het

willen optrekken in zuiver democratische

lijn

woord in sociader vrome geesten

dit

len zin verstaan, en als zoodanig de aristocratie

maar juist eischend. Tegen de vervulling dezer wenschen is het bestaande Kerkgenootschap, het staatscreatuur van 1816, voorshands een ernstig beletsel. Men is niet vrij en kan het niet worden. De Kerkorde belet u Gere-

niet uitsluitend,

formeerd te zijn en Gereformeerd te leven, en doet de strooming van den democratischen geest in het enghartigst clericalisme verzanden. Te verhelpen is dit euvel niet, tenzij men breke met de valsche eenheid, en het onheilig fantoom der Volkskerk van de erve der Gemeente verdrijve. Handhaaf de eenheid en in wat manier men ook reorganiseert, steeds zal er een winnende meerderheid en een met wrok en bitterheid bukkende minderheid zijn. Waarom ze niet prijs gegeven? Meent men dat er in een Volkskerk zegen schuilt? Met name te Amsterdam roepen de feiten te sterk. Daar hebt ge nu uw volkskerk met 137,000 zielen! ^) Schreit het niet tot God, zoo ontfermingloos die onheilige Volkskerk èn predikanten èn opzieners èn gemeenteleden maakt? Over welk deel dier schare gaat de Kerkelijke werkzaamheid? Over de

helft,

Geen jaar

over een derde? Geen zesde deel komt

tiende deel

en

komt op onze

in

de bedehuizen.

Catechisatiën, langer dan een enkel

de groote menigte wordt door de Kerk aan haar

eigen geesteloosheid overgelaten. Zeg niet dat de volkskerk den

de gezinnen en de komende geslachten geeft. Deze band biedt vaak eer beletsel dan opening des harten, gelijk de veelvuldige werkzaamheid om de volksmassa te bereiken, niet van de Volkskerk is uitgegaan, maar in weerwil van haar hoog-

toegang

tot

Kerkelijke

hartige tegenwerking tot stand tot huis en hart

kwam. Die Volkskerk zou toegang

geven! Feitelijk

is

de toestand: men leeft in die maar sympathie den toe-

kringen, waartoe niet Kerkelijk verband, ^)

Dr.

Kuyper

beschrijft

den toestand van vóór 45

jaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 73

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken