Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

ALGEMEEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

ALGEMEEN

4 minuten leestijd

Verheugend bericht

Het hoofdbestuur kan tot zijn vreugde en dankbaarheid u meedelen, dat voor ds. en mevrouw Van Donkersgoed visa voor een verblijf in Peru beschikbaar zijn gesteld, zodat hun vertrek naar dat land om daar hun arbeid te beginnen nu mogelijk is geworden. Het moderamen van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, dat ds. Van Donkersgoed indertijd voor de arbeid in samenwerking met de Hervormde Kerk van Oost-Afrika tot zendingspredikant beriep, stemde intussen in met deze wijziging in de taakstelling van ds. Van Donkersgoed. Hij bevindt zich op het ogenblik nog met zijn vrouw in Spanje om zich in het gebruik van de taal van dat land, die ook in Peru wordt gesproken, te bekwamen. Het hoofdbestuur is van oordeel, dat de fam. Van Donkersgoed de , , leertijd" in Spanje nu niet zonder meer mag afbreken, maar beter kan uitdienen. Dat zal hun ingang in Peru alleen maar ten goede kunnen komen. Daarom zal het nog wel even duren, voordat ds. en mevrouw Van Donkersgoed naar Latijns-Amerika vertrekken. De laatste berichten doen veronderstellen dat dit in de maand mei het geval zal kunnen zijn.

Personalia

Dokter W. de Visser vertrok met vrouw en kinderen dezer dagen weer naar Kenya na een verlof hier van enkele maanden.

De fam. M. van der Spek arriveerde half maart voor verlof in Nederland. Hun adres, is: ampenweg 56, Epe (GId.). Telefoon:05780-2890.

Ds. M. D. Geuze keerde uit Kenya, waar hij de cursus aan de Bijbelschool heeft afgemaakt, terug. Hij hoopt zondag 16 april a.s. als predikant van de hervormde gemeente te St. Annaland bevestigd te worden en intrede te doen.

Zendingsdag 1978

Donderdag 3 augustus a.s. hopen we onze landelijke zendingsdag weer te kunnen houden op het bekende terrein te Driebergen-Rijsenburg.

Sprekers zijn: ds. J. de Lange, voorzitter GZB (openingswoord), ds. J. Kruyt, EIburg; ds. A. Beens, Sommelsdijk; dr. Th. Kobong, Ujung Pandang (en evt. begroeting gasten en aanwezige zendingsarbeiders); dhr. P. Boor, Veenendaal (jeugdverhaal); ds. W. G. J. van der Sluys, Amsterdam; ds. P. Koeman, Oene; ds. H. Harkema, secretaris Binnenland (slotwoord).

Houd die dag voor bezoek aan deze samenkomst vrij. Begin ook vroegtijdig met de organisatie van gemeenschappelijke reizen.

Zendingsbijeenkomsten

Graag kondigen we die in dit blad aan. Tenminste voor zover die bijeenkomsten een meer dan alleen maar plaatselijk karakter dragen. Het zou teveel plaatsruimte vragen als de berichten daarover ook in „Alle den Voicke" opgenomen werden. In dat geval is een aankondiging in de rubriek gemeentenieuws van uw eigen kerkbode en een opwekking van de kansel ook veel zinvoller. Maar voor mededelingen over zendingsbijeenkomsten, die meer regionaal van opzet zijn, staan de kolommen van ons maandblad open.

Dan moet men er echter wel rekening mee houden, dat een maandblad wat anders is dan een dagblad, waarbij haast tot het laatste ogenblik rekening gehouden kan worden met berichten, die er beslist nog in moeten.

De kopij voor ons blad moet zeer tijdig op de drukkerij zijn en op het bureau van de GZB hebben we vaak ook nog enige tijd nodig om de berichten, die ons toegezonden worden persklaar te maken. Helaas krijgen we nog maar al te dikwijls een bericht op een zodanig tijdstipinhanden, dathetmetgeenmogelijkheidmeergeplaatstkan worden. We dachten er daarom goed aan te doen hier eens te vermelden wanneer de komende nummers van deze jaargang volgens het schema door de posterijen bij de lezers bezorgd zullen worden en daarbij dan de datum waarop de kopij op het bureau moet zijn te noemen.

Het nummer van mei moet op de 26ste van die maand bij u in de bus rollen. De kopij daarvoor dient echter omstreeks de 19de april al op het bureau te zijn. Voor de volgende nummers zijn de data:

Voor het blad dat 23 juni verschijnt: uiterlijk 17 mei. Voor het blad dat 21 juli verschijnt: uiterlijk 14 juni. Voor het blad dat 22 sept. verschijnt: uiterlijk 16 aug. Voor het blad dat 20 okt. verschijnt: uiterlijk 14 sept. Voor het blad dat 24 nov. verschijnt: uiterlijk 18 okt.

Voor het blad dat 22 dec. verschijnt: uiterlijk 15 nov.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 1978

Alle Volken | 16 Pagina's

ALGEMEEN

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 1978

Alle Volken | 16 Pagina's

PDF Bekijken