Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ter Overweging

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ter Overweging

4 minuten leestijd

Ds. W. Pieters, Het huisbezoek, 86 blz., f. 14,50. Uitg. De Groot, Goudriaan-Kampen 1987.

De schrijver doet van zich horen als woordvoerder van de stroming „Het gekrookte riet”. Voor het blad rondom die kring, zo lezen we in het Woord Vooraf, heeft hij elf artikelen geschreven, die uit een lezing zijn ontstaan! De hoofdstukken zijn wel genummerd, maar niet van een titel voorzien. Er wordt wel met kopjes gewerkt. Op de historische kant (Calvijn en Nadere Reformatie) wordt ingegaan. Bijbelse gegevens komen ter sprake, zij het niet systematisch. De levensheiliging komt uitgebreid aan de orde. De behandeling noemt een aantal zondige misbruiken van deze tijd. TV wordt zonder meer afgekeurd. Ouderling zijn en tegelijk zeggen onbekeerd te zijn, wordt scherp bekritiseerd. Als een ouderling onbekeerd is en geen Avondmaal viert, maar daarvan wel last heeft, kan hij toch verdergaan. Bedanken voor het ambt biedt immers geen enkele oplossing (met uitroep- en vraagteken)(blz. 72). Dit lijkt mij een wonderlijke redenering. Die vindt men vaker in dit boekje. De taal is niet foutloos. Laat ik alleen erop mogen wijzen dat applicatio vraagt om de vrouwelijk latijnse vorm specialissima, en niet, zoals we het lezen, specialissimo. In de rij van publikaties over het ouderlingenambt zal ook dit zijn weg vinden. Men kan er zeker iets uit leren, al is het hier en daar eenzijdig.

De opmerkingen over de schrijver zelf - van begin tot eind - lijken mij minder gepast. Eén keer te zeggen dat de schrijver zelf ook moeite en tekort heeft in dit werk, is genoeg.

De redactie heeft dit laatste jaar nogal wat boeken ter recensie ontvangen. Een groot deel daarvan is intussen besproken. Wegens ruimtegebrek konden de besprekingen niet alle geplaatst worden. Om de uitgevers te doen weten, dat we onze lezers graag in kennis stellen van wat ons ter bespreking is toegezonden, volgt hier de lijst van wat ontvangen werd. De meeste van deze boeken zullen in de nabije toekomst besproken worden.

Van Uitgeverij Buijten & Schipperheijn te Amsterdam:

Overduin-Fleming, De laboratoriummens, f. 32,50.

C.P. Plooy, Strafbare godslastering, f. 19,50.

D.F. Scheltens e.a., De dood, uitkomst voor het leven? f. 19,90.

W. Verboom, Kinderen van het Licht, f. 12,90.

Proefbundel Schriftberijmingen, van Deputaten voor Berijmde Schriftgedeelten van de Chr.Geref. Kerken, f. 8,90.

Van Uitgeverij Kok, Kampen:

J. Verkuyl, Antroposofie en het evangelie, f. 14,90.

H.C. Stoffels, Geloven van huis uit? f. 24,90.

A.A. Spijkerboer, Onder de hoge open hemel, f. 10,—.

J. van Genderen, Gemeenschap der heiligen, f. 15,90.

R.J. v.d. Hoef, Hetgeen weldra moet geschieden, f. 18,25.

J.P. Versteeg, Kijk op de kerk, f. 10,90.

G.J. Dingemans, In de leerschool van het geloof, f. 49,90.

A.Wessels, De Koran verstaan, f. 24,50.

B.Wentsel, Dogmatiek 3a, Godsleer, f. 145,—.

W.H. Velema, Het spreken en preken van de Kerk, f. 12,50.

Van Uitgeverij Wever te Franeker:

Robert P. Ericksen, Theologen onder Hitler: Gerhard Kittel, Paul Althaus, Emanuel Hirsch, f. 39,50.

J.J. van Cuilenburg, Christelijke identiteit in de media, f. 9,90.

Van Uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld:

A.P. Wisse, Geloof ’t of niet, f. 14,90.

P.A. Bergwerff, Met open vizier, in gesprek met prof. J. Kamphuis, f. 19,90.

H. Westerink, Een teken van trouw - over onze doop, f. 19,75.

Inge Oostdijk, Onder de indruk, f. 14,90.

Van Uitgeverij Van den Berg, Kampen:

Drs. Th. Peppink, Vloeiende Verbeelding, f. 24,50.

Van Uitgeverij Meinema, Delft:

Teksten uit de Institutie van Johannes Calvijn (-. Sleutelteksten in godsdienst en theologie, deel 3), gekozen, vertaald en ingeleid door dr. W. van ’t Spijker, f. 37,50.

Van Vereniging Schrift en Getuigenis: Brochure: Gereformeerden op weg in de tijd.

Stichting „Smytegeltfonds”:

Deze stichting publiceert preken van o.a. Frederik van Houten, Abraham Hellenbroek, Florentius Costerus, Johannes Beukelman, Theodorus van der Goe, Wilh. à Brakel, Petrus van der Hagen enz. Abonnement f. 15,— per jaar, losse nummer f. 1,—.

Van Uitgeverij Oosterbaan & Le Cointre te Goes:

W.G. de Vries, Het ene Woord en de vele secten, f. 24,10.

Van Uitgeverij Stark, Texel:

B.J. Zijl, Het gezin, huwelijk en gezin in bijbels perspectief, f. 23,50.

Van Harderwijker Drukkerij te Harderwijk:

J.H. Velema, De Geestelijke Wapenrusting, f. 18,75.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1988

Ambtelijk Contact | 16 Pagina's

Ter Overweging

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1988

Ambtelijk Contact | 16 Pagina's

PDF Bekijken