Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

TER OVERWEGING

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

TER OVERWEGING

9 minuten leestijd

Rien Fraanje & Jouke de Vries, Gepland toeval. Hoe Balkenende in het CDA aan de macht kwam. Uitg. Bert Bakker Amsterdam 2010,157 blz., € 14,95.

De sleutels van het torentje op het Haagse Binnenhof zijn van gebruiker gewisseld: vanaf oktober jl. zetelt onze nieuwe premier Rütte er. Het was voor de media een reden om de periode-Balkenende nog eens in herinnering te roepen; acht jaar heeft hij in dat torentje werk gemaakt van het leiding geven aan de opeenvolgende kabinetten die zijn naam dragen. Dit boek gaat nog een stap verder in de geschiedenis terug: hoe kwam Balkenende ‘bovendrijven’? Terecht wordt gesteld dat hij daar zelf bijna naïef over spreekt: het zou allemaal een aaneenschakeling zijn van gebeurtenissen die hem ‘overkwamen’. Dit boek zet daar, na gedegen onderzoek, kanttekeningen bij die leiden tot een conclusie die u in de ondertitel leest. Het doet een boekje open over de strijd ‘achter de schermen’, die overal in de maatschappij een rol speelt, ook bij het CDA. En daar kan men zijn gedachten dan bij hebben… Eén bladzijde wil ik apart noemen: blz 151 namelijk; daar staat een overzicht van de verdeling over de Kamerzetels vanaf 1989. Toen telden de christelijke politieke partijen samen nog 60 zetels, nu - 21 jaar later - 28…

Ds. W. van Vlastuin, Bedreigd en ontkomen. Het leven van David deel 2. Uitg. De Banier Apeldoorn 2010, 223 blz., € 15,90.

In meditatieve vorm - oorspronkelijk ontstaan uit een prekenserie - neemt dr. Van Vlastuin, Hersteld Hervormd predikant te Katwijk, ons mee naar het leven van David; de weg naar het koningschap (1 Sam. 21-30). We zien hem in zijn kleinmenselijkheid én in zijn trouw aan de Here, op Wie hij telkens weer terugvalt, in groot geloofsvertrouwen. Daarbij wordt ook de heilshistorische lijn goed in het oog gehouden: deze koning is immers de eerste in een reeks van velen die zullen volgen… op weg naar de grote Davidszoon Jezus Christus. Gedurig worden er geestelijke lijnen getrokken naar het christelijk leven van vandaag. Voor persoonlijk gebruik, maar ook voor bijbelstudiekringen of verenigingen.

Ds. M. van Kooten, Blank & rood. 52 meditaties over het Hooglied. Uitg. De Banier Apeldoorn 2010,412 blz., €19,90.

Ds. Van Kooten, Hersteld Hervormd predikant te Scherpenisse, heeft in de jaren ’90 in de avonddiensten het boek Hooglied doorgepreekt. De neerslag daarvan is dit meditatieve boek te lezen. En zo laat het zich ook goed lezen. Er is wel een probleem, en dat geldt de vraag hoe het Hooglied nu feitelijk door de Heilige Geest bedoeld is. Daar is veel verschil van opvatting over. Op blz. 12 lezen we over een mogelijke uitleg: ‘Een lied dat alleen maar de liefde, ja, zelfs de erotische liefde bezingt. Dit kan niet waar zijn’. Dat ben ik met de auteur eens. Let wel: ‘… alleen maar…’ !! Maar bij lezing blijkt dat hij dan helemaal aan de andere kant gaat zitten: ‘Het gaat om de bruidegom Jezus Christus, terwijl de bruid zijn ganse bruidskerk is, bestaande uit Maria en al de geroepen heiligen van het begin van de wereld tot het einde’(blz. 13). Maar waarom zouden deze twee, vanuit Ef. 5:21-33, nu toch niet te combineren zijn? Daarvoor brak wijlen prof. L.H. van der Meiden meer dan een halve eeuw geleden al een lans. En het is jammer dat die lijnen niet doorklinken. Want daar is echt niets mis mee en het zou het boek sterker gemaakt hebben.

Ds. P. van der Kraan, Noem mij bij mijn diepste naam. Dagboek rond de Heilige Doop. Uitg. De Groot Goudriaan-Kampen 2010,110 blz., € 14,90.

Matthew Henry, Het teken van de doop. De betekenis & bediening van de kinderdoop. Uitg. De Banier Apeldoorn 2010,184 blz., € 16,90.

Er bestaan al veel dagboekjes rond het sacrament van het avondmaal. Dit is nu eens een dagboek om te gebruiken op weg naar de doopvont (of op weg ná de doopvont!). In 26 overdenkingen gaat de auteur (Hervormd predikant op Urk) de inhoud van het klassieke doopformulier na. En daar zal hij vele ouders mee helpen. Als ik een kleine typografische opmerking mag maken: het gebruikte lettertype had bescheidener gekund.

Van veel oudere datum is het tweede boek, zoals bekend mag worden verondersteld. In acht hoofdstukken gaat de bekende predikant in op de rijkdom van de kinderdoop als teken en zegel van Gods verbond. Hij laat de verschillen tussen kinder- en volwassendoop zien (en is niet verlegen om daarin heel scherpe bewoordingen te gebruiken, dat zouden we vandaag wat temperen…), en vergeet ook niet erop te wijzen hoe ouders en kinderen samen werkzaam mogen zijn met hun doop.

Pieter Both, Adem! Hoe de heilige Geest in je bezig is. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2010,168 blz., € 11,-.

In een handzaam formaat dit zesde deel in een serie jongerenboekjes. Ze slaan gezien de verkoopcijfers duidelijk aan. Dat zal ook met dit deeltje denk ik het geval zijn: aansprekende taal, rechttoe rechtaan, onthullend en verder brengend, elke bladzijde vanuit een bepaald Bijbelgedeelte. Ze maken persoonlijk klein en ze verheffen de Here. En is dat niet wat de Geest doet? Toch is er ook reden voor voorzichtigheid in het al te snel omarmen van de gedachten van de auteur. Zo stelt hij op blz. 134 e.v. de vraag naar de Geest en andere godsdiensten aan de orde, en stelt als overtuiging vast: ‘..dat de heilige Geest onder alle mensen aan het werk is: in alle culturen en alle religies’. Dat laatste zal ik hem niet nazeggen. De Geest is toch de Geest van Christus?

Harmen van Wijnen en Herman van Wijngaarden, Gereformeerd? Ik? Uitg. Jes Zoetermeer 2010, 71 blz., € 7,50.

Ik weet niet of de recensielezers erg letten op de naam van de uitgeverij, maar voor wie dacht: wie is nu toch uitgeverij Jes, zij hier vermeld dat dit een samenwerkingsverband tussen Boekencentrum en de Herv. Geref. Jeugdbond is. Zij brachten een heel aantrekkelijk én een inhoudelijk goed boekje uit, geschreven voor jongeren. Inderdaad, zij hebben vaak niet veel met het begrip ‘gereformeerd’. Daarom worden ze op het spoor ervan gebracht door middel van Paul, 17 jaar. En dan komen de vragen: over God en mens, over Woord en Geest, over schepping en herschepping, over zonde en genade… Knap geredigeerd, goed verhaal.

Wout Huizing, Zorg rondom het levenseinde. Uitg. Kok Kampen 3e druk 2010, 233 blz., € 23,50.

Dit boek biedt een basis voor professionele zorg aan stervenden in woon- en zorgcentra, verpleeghuizen en hospices. Wie met regelmaat in deze omgeving komt (of er dagelijks verkeert) - en dat geldt toch zeker voor ambtsdragers -, die weet hoe groot de vragen rond de laatste levensfase zijn. Ze zijn meegegroeid met de ontwikkeling van de medische kennis en mogelijkheden, en ze plaatsen niet zelden voor dilemma’s. Ook principieel-geestelijke dilemma’s. Als u in verband met dat laatste dit boek zou willen lezen en antwoorden zou willen vernemen, zult u teleurgesteld worden, want uit de inhoud is duidelijk dat de auteur zich dat niet ten doel heeft gesteld. Wél heeft hij op duidelijke en integere wijze alle ethische vragen die bij het einde van het leven spelen (o.a. euthanasie en palliatieve sedatie, hoofdstuk 5) op een rij gezet, om de lezer te helpen vanuit zijn eigen geestelijke overtuiging tot een verantwoorde mening te komen. Voor deze geestelijke dimensie (variërend van rooms-katholiek tot gereformeerd) heeft de auteur oog; ook voor de medische en psychosociale aspecten van de laatste fase van het leven. Daarom mag dit boek met recht een ‘basisboek’ heten: veel informatie en aanzetten tot bezinning.

Ds. P. van Ruitenburg, Iedereen een ambt. Overdenkingen over samen dienen in de kerk. Uitg. Den Hertog Houten 2010, 221 blz., € 14,50.

In het lichaam van Christus heeft iedereen een functie, niet alleen maar sommige leden. Die gedachte is basis van het boek dat ds. Van Ruitenburg geschreven heeft. Hij signaleert toenemende kritiek op de ambtsdragers in de kerk, en tegelijk afnemende betrokkenheid van haar leden. En zo gaat hij in 46 overdenkingen uit de Schrift na hoe het met de ambten in OT en NT zit. Zo komen aan de orde: het ambt aller gelovigen, predikant, ouderling, diaken, koster, evangelist, maar ook thema’s als: vereisten voor ambtsdragers, vrouwelijke ambtsdragers?, omgaan met kritiek. Soms gaat de auteur wel erg snel in de lijnen die hij trekt, bijv. op blz. 192, waar hij vanuit een (verkeerde) visie op homoseksualiteit meteen doorspringt naar de vragen rond het lange haar en het gedekte hoofd van de vrouw. Maar dat is een detail. Het is een boek dat goed kan dienen voor een meditatief begin van een kerkenraadsvergadering bijv.

Dr. P.C. Oele, Ware wijsheid. Inleiding in de wereld van geloof en wijsbegeerte. Uitg. De Banier Apeldoorn 2010, 311 blz., € 18,90.

De auteur studeerde schei- en natuurkunde en promoveerde in 1973. Hij was docent o.a. aan het Wartburgcollege in Rotterdam, en nu doceert hij geschiedenis van de filosofie aan de hbo-opleiding theologie, uitgaande van de Geref. Gemeenten. In dit boek beschrijft hij in beknopte stijl hoofdmomenten uit de filosofie, van de Grieken in de oudheid tot en met de 20e eeuw. Enkele voorbeelden: het Griekse denken, de Patristische filosofie, het Rationalisme en Empirisme, de Verlichting, het Existentialisme en natuurlijk ten slotte ook het Postmodernisme. Telkens wordt een schets gegeven van belangrijke vertegenwoordigers ervan. Daarbij legt hij principiële lijnen aan: wijsbegeerte staat niet op zichzelf, maar berust op levensbeschouwelijks keuzes. Zo probeert de christelijke wijsbegeerte zin- en levensvragen te beantwoorden vanuit het geopenbaarde Woord van God. En zo is dit boek in handen te wensen van allen die zich met deze vraagstukken bezig moeten of willen houden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 2010

Ambtelijk Contact | 16 Pagina's

TER OVERWEGING

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 2010

Ambtelijk Contact | 16 Pagina's

PDF Bekijken