Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

RECENSIES

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

RECENSIES

7 minuten leestijd

Ds. P. van Ruitenburg, Handen samen, Uitgeverij Den Hertog, Houten2013, 93 blz., € 14,90.

Een meditatief boekje over het bidden, vooral geschreven voor bevindelijke kringen. Dit komt uit in het taalgebruik, de veronderstelde Bijbelkennis en de Bijbelverzen geciteerd in de Statenvertaling. Het is goed om vanzelfsprekendheden bij ons bidden kritisch te bezien in het licht van de Bijbel. Te denken is aan het volharden in het gebed, de vrijmoedigheid (niet vrijpostigheid) in het gebed, het bidden tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De bidder heeft niets van zichzelf te verwachten, maar is volledig aangewezen op Gods genade. Laten we daarom verwonderd en dankbaar zijn dat we mogen bidden.

Ds. C. Bos, Bevrijd geloven, Uitgeverij Groen, Heerenveen 2013, 189 blz., € 12,50.

De Heidelbergse Catechismus wordt meestal gezien als een leerboek. Denk aan leerdienst en catechese. In dit boek wordt aangetoond dat de Catechismus ook een pastoraal boek is. De vraagsteller is een pastor die de leerling wil helpen een vast vertrouwen te krijgen in de beloften van God, een bevindelijk geloof. Naar aanleiding van herkenbare vragen bij pastorale gesprekken wordt dit toegelicht. Bijvoorbeeld bij vragen aangaande het lijden, twijfel, strijd tegen zonden, aanvechting van het geloof, en de betekenis van de sacramenten. Een geschikt boek om in catechismuspreken ook dit pastorale aspect naar voren te brengen. Ambtsdragers en gemeenteleden met een pastorale taak kunnen met dit boek ook hun voordeel doen.

Drs. I.A. Kole (red), Verscheurd verlangen, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2013, 207 blz., € 14,90.

Dit boek is geschreven naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het COGG. Het biedt een uitvoerig overzicht van wat in deze periode is geschreven, besproken en vergaderd. Hoe komt het dat kerkelijke eenheid in de gereformeerde gezindte niet tot stand is gekomen? De indrukwekkende lezing van ds. G. Boer uit 1964 is volledig weergegeven. Ook na 50 jaar is de inhoud ervan nog actueel. Diverse scribenten uit de gereformeerde gezindte geven hun reactie op deze lezing. Meer eenheid in de gereformeerde gezindte komt niet tot stand door menselijk organiseren. Schuld belijden en bidden om de werking van de Geest is vereist. Opnieuw een begin maken met het spreken met elkaar over de trinitarische prediking is een voorwaarde om tot verdere eenheid te komen. Wij hebben elkaar nodig om eenzijdigheden te voorkomen.

Dr. M.J. Kater, Zo is er maar Een!, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2013, 144 blz., € 9,95.

Dit apologetische boek wil de lezer helpen om in gesprek met ongelovigen en medechristenen de geloofsinhoud betreffende God de Vader nader te omschrijven. Het is hierbij van belang zicht te krijgen op de eenzijdige Godsbeelden die ongelovigen en medechristenen kunnen hebben. Behandeld worden o.a. God de Vader en Zijn relatie met de Zoon en de Heilige Geest, de naam HEERE, het plan van God, misvormde Vaderbeelden, de Vader als Rechter en als Pedagoog. Het boek is geschikt bij preekvoorbereiding (o.a. H.C.) van predikanten en preekbespreking door ouderlingen en voor (belijdenis)catechisanten ter toerusting van het getuige zijn in onze maatschappij. Bijzonder aanbevolen voor een broederlijk gesprek op de classis en kerkvisitatie. Men kan de vraag stellen: in hoeverre hebben de verschallen in onze christelijke gereformeerde kerken maken met eenzijdige Godsbeelden?

Genieten van genade. 50 dagen-boek. Uitg. Voorhoeve, Utrecht 2013. 238 blz., € 16,95.

Dit boek is geschreven in een dagboekvorm van 50 dagen. Elke dag worden verschillende teksten uit de Bijbel verbonden met uitspraken van bekende en minder bekende christenen over genade.

Bernhard Reitsma, Adembenemend. Nieuwe Bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2013. 91 blz., € 9,90.

Na het eerdere deeltje over de gelijkenissen (‘Onvoorstelbaar’), is er nu een tweede deel verschenen. Vanuit zijn bekendheid met de context van het Midden-Oosten weet de schrijver verrassend licht te werpen op de bekende gelijkenissen. Aan het eind van ieder hoofdstuk zijn gespreksvragen toegevoegd, zodat het boekje uitstekend geschikt is voor bijbelstudiekringen.

Leo de Vos. Geloven, hoe moet dat? Een gids met 100 vragen en antwoorden. Uitg. Medema, Heerenveen 2013, 232 blz., € 14,90.

De schrijver is betrokken geweest bij kinderprogramma’s van de EO op radio en tv en beantwoordt geloofsvragen bij Groot Nieuws Radio. Daaruit is dit boekje ontstaan.

Geloof.NU, Belijdenisboek. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2013, 144 blz., € 18,90.

De stichting GELOOF.NU is ontstaan vanuit de GKv. Al jaren is deze stichting bezig met het uitgeven van catechese-materiaal. Kenmerken zijn: een gedegen bijbels-confessionele inhoud gecombineerd met een eigentijdse uitstraling en op een didactisch doordachte manier gestructureerd. Deze kenmerken gelden ook het belijdenisboek. In 20 lessen wordt de lijn van de Apostolische Geloofsbelijdenis gevolgd. Daarnaast zijn er hoofdstukken voor de catechisant en de catecheet hoe ze dit boek kunnen gebruiken. Er zijn opdrachten voor elke dag van de week, en bijlagen die willen verder helpen na het afleggen van de belijdenis. Zoals bij alle delen van deze catechesemethode, zijn er beeldboeken voor jongeren met een beperking. Verder is er een website waarop nog meer materiaal te vinden is.

Almatine Leene, Samen dansen in de kerk. Als mannen en vrouwen op God lijken. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2013, 120 blz., € 12,50.

Dit boekje is een populaire weergave van het proefschrift van de schrijfster. Op een aansprekende, begrijpelijke manier worden moeilijke theologische onderwerpen weergegeven. De vragen die ik bij het proefschrift heb, blijven ook in de populaire versie bestaan. Kun je het beelddrager-zijn van mensen zomaar gelijkstellen aan een ambt? Behoort het man of vrouw zijn eigenlijk wel bij het beeld van God, of gaat het daarin meer om het mens-zijn dan om het geslachtelijk onderscheid? Ook is de eenheid tussen man en vrouw toch niet zomaar te vergelijken met de eenheid tussen de drie Personen in God? Zo zijn er wel meer vragen te stellen die te maken hebben met de schriftuurlijke fundering van de meningen die naar voren worden gebracht. Ze hebben mijn niet kunnen overtuigen.

Ds. H. Zweistra, Huisbezoek. Van hart tot hart, Uitg. De Banier, Apeldoorn 2013, 95 blz., € 9,95.

In negentien hoofdstukjes worden praktische aanwijzingen gegeven voor het houden van huisbezoek. De schrijver is predikant van de Hersteld Hervormde gemeente te Nederhemert. Aan elk hoofdstukje zijn gespreksvragen toegevoegd, zodat de inhoud zich ook leent ter bespreking op een kerkenraad.

Jan Hendriks, Goede wijn. Waarderende gemeenteopbouw. Uitg. Kok, Utrecht 2013, 144 blz., € 14,50.

Opnieuw is er een boek verschenen van Jan Hendriks over gemeenteopbouw. Zijn ontwerp over de gemeente als herberg is misschien het meest bekend geworden. Toch was hij nog niet uitgedacht over dit onderwerp. De nieuwe invalshoek die hij in zijn meest recente boek presenteert is waarderende gemeenteopbouw. Het is een tegenhanger van allerlei negatieve kritiek op de kerk. Ook in kritiek kan een element van verbondenheid liggen. Maar Hendriks zet in dit boek vooral in op de positieve ervaringen die mensen met de kerk hebben. Die positieve ervaringen kunnen een vertrouwensbasis geven waarop gewenste (geestelijke?) vernieuwing kan plaatsvinden. Er staan vele wijze opmerkingen in dit boek. Toch blijft de indruk achter dat verandering in de kerk meer een kwestie is van maakbaarheid en minder van gebed en leiding door de Heilige Geest.

A. Baars en G.C. den Hertog (red.), Verheugd in God. Theologische opstellen over Bijbel en vreugde, vroeger en nu. Apeldoornse Studies, Apeldoorn 2013, 168 blz., € 9,95.

Dit boekje bestaat uit een negental artikelen van docenten en studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn. Ze zijn stuk voor stuk bewerkingen van lezingen die gehouden werden tijdens de ‘integratiecolleges’ van 20 en 21 december 2012, die in het teken stonden van het thema ‘blijdschap’. De abonnementsprijs van de serie Apeldoornse Studies is € 15,95 per jaar. Hiervoor ontvangt men twee studies. E-mail: bestellen@tua.nl

Dit artikel werd u aangeboden door: Christelijk Gereformeerde Kerken

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 2014

Ambtelijk Contact | 16 Pagina's

RECENSIES

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 2014

Ambtelijk Contact | 16 Pagina's

PDF Bekijken