Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOORZICHTIGE WANDEL

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOORZICHTIGE WANDEL

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ziet dan hoe gij voorziehtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Efeze 5:15

1

Ook handelt de mens soms zeer onvoorzichtiig met zichzelf, zich wagend op hetgeen niet houdbaar is voor de eeuwigheid. Wat losse gronden; op gezichten, visioenen, stemmen, voorkomende waarheden bouwt men zijn eeuwige zaligheid. Dat is de allergrootste onvoorzichtigheid die te begaan is, en nochtans velen vallen er in ten verderve. Daarom geldt zo voor ieder, ziet dan toe, hoe gij voorziehtiglijk wandelt. Buiten de voorzichtigheid der rechtvaardigen kunnen wij niet. Beter duizendmaal gevreesd, dan eens bedrogen, Maar verder wordt ook door Gods volk in de wandel de voorzichtigheid aanbevolen. Behoedzaam, bedacht-Z8^m, als zijnde op vijandelijk grondgebied, het terrein verkennend vol argwaan tegen wereld en zonde, Voorzichtig in de eenzaamheid, acht gevende op de neigingen van de geest, want uit het hart zijn de uit-gangen des levens. Gedachten zijn niet tolvrij. Voorzichtig in de gebeden, geen ijdel verhaal van woorden, geen lange sleurgebeden, doch eenvoudig oprecht aan God klagen alle nooddruft van lichaam en ziel. Voorzichtig in de gezinsverhoudingen, Vvant ook hier ligt de verwoesting reeds klaar na elke onvoorzichtige daad, of aanmerking. Onnodig vaak is het een verwarde, benauwde, onprofijtelijke verhouding, die alleen met zelfverloochening en schaamte weer goed te maken is. Maar nog meer schade wordt aangericht in de Gemeente Gods door louter onvoorziehtigheid. In het opgaan naar Gods huis, zo los en biddeloos daarheen te gaan, en zo aardsgezind op de dag des Heeren, zo vol eigendunk en - waan, is zeer schadelijke onvoorzichtigheid. Daarin is een God voorbij lopen. Een bedroeven van de Geest Gods.

In het neerzitten onder Gods Woord die losse gedachten, dat malen op alles, wat er geheel niet mee in verband staat, dat de gedachten de vrije teugel laten, het is onvoorzichtigheid waardoor men veelal zonder winst te maken het kerkgebouw verlaat, Vervolgens bij het verlaten van de kerk, dat spoedig alles weer vergeten, weer overal belangstelling voor hebben, maar de boodschap Gods stil naast zich neer leggen, wat al een schadeiykheid voor de ziel.

Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken en de schuld zal hemelhoog blijken. Wie zal al zijn afdwal'iigen verstaan? Ondoordachte beoordelingen en veroordelingen van het gehoorde, soms te midden van jeugdige kinderen, waardoor alle eermed weggenomen wordt. Hoe on-voorzichtig! Het is donker op geestelijk terrein en we zoeken de oorzaak maar al te veel by een ander en veel te weinig bij onszelf. En daaraan staan we allen schuldig, als we maar aan de breuk ontdekt mogen worden. Hoe groot zou het voorrecht zijn, als zonde nog eens bij vernieuwing zonde, en schuld bij vernieuwing nog eens schuld werd. We met al die gebreken en onvoorzichtigheden verzoening mochten verlangen en verkrijgen in het dierbaar bloed van Christus, die zozeer in heilige voorzichtigheid gewandeld heeft. En niet alleen vergeving, maar ook uitzuivering van het kwaad, hetgeen heel iets anders is, als wettische arbeid, , maar die uitzuivering der zonden is vrucht van evangelische heiligmaking door de oefening des geloofs en de gebruikmaking van Christus. Maar al te veel wordt dit uit het oog verloren.

Wat voordeel zou er in liggen, om alzo ziende op Christus, de Overste Leidsman, met nauwgezetheid te leven voor de Heere. Een nauw leven geeft meest een ruim sterven, maar ook omgekeerd, een ruim, los, onvoorzichtig leven geeft meest een zeer moeilijk sterfbed. Indien gij niet wordt als een kindeke, dat geldt voor allen, en doet de practijk ook aanschouwen.

Dat we mochten leven en wandelen, zo wij het op ons sterfbed zullen wensen gedaan te hebben. De Heere zou er in verheerlijkt worden. Zijn Naam groot gemaakt, Zijn Woord bevestigd. Zijn volk gesticht. Zijn gemeente gebouwd. Ook de onbekeerden zouden meer met achting tot dat volk van God opzien. Wellicht ingew^onnen worden om de wereld te verlaten en de Heere te zoeken, ziende de uitkomst hunner wandeling, maar ook de ziel zelf, die alzo wandelen mag, zal er door versterkt worden in het geloof. De hoop zou worden verlevendigd op het eeuwige leven, waar nooit een enkele verstoring der vrede door onvoorzichtigheid meer zijn zal. De liefde, thans zo dikwerf verflauwende, zou worden opgewekt, v/ant de liefde is uit God. En door deze bewijzen der souverpine verkiezing tot zaligheid, zou het volk Gods rusten in het welbehagen des 'X'aders, wat door de hand van de Middelaar gelukkiglijk zal voortgaan,

V; , v. D.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 augustus 1948

De Banier | 8 Pagina's

VOORZICHTIGE WANDEL

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 augustus 1948

De Banier | 8 Pagina's