Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Provinciale Staten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Provinciale Staten

4 minuten leestijd

Nu de verkiezingen voor de Provinciale Staten van lieverlede weder in het gezicht komen, vinden wij het niet ondienstig iets over de Provinciale Staten te schrijven..

Van oude tijden af bezaten de Staten der Noordelijke Nederlanden een grote zelfstandigheid. En dit ten rechte. De provinciën zijn immers allerminst alleen maar delen van het land. Dit heeft de Franse revolutie van hen wel gemaakt, doch dit is in strijd met onze zo roemrijke volkshistorie.

Men denke alleen maar aan het feit, dat in de tijd van de Unie van Utrecht de Staten van elk der zeven Provinciën zelfstandig optraden en dat deze Staten geheel vrijwillig het bondgenootschap aangingen, dat zulk een grote invloed op de vorming van ons land heeft uitgeoefend en ons volk zozeer tot heil is geweest.

Ten gevolge van dat bondgenootschap werd in 1579 bij de Unie van Utrecht een generaliteit gevormd. Met gevolg, dat de gemeenschappelijke belangen der zeven Provinciën door de Staten-Generaal werden be­ handeld, hetgeen echter niet heeft weggenomen, dat de belangen van elke Provincie door de eigen Staten van elk gewest werden behartigd. Juist omgekeerd als de revolutie het gewild heeft en wil, is derhalve het Rijk er door de Gewesten. Dit historische feit zie men vooral niet over het hoofd.

In Frankrijk zijn door de revolutie alle Provinciën opgeheven. De oude namen der Gewesten schafte men er af en zo werd de geschiedenis er van uitgewist. Het ongedeelde Franse Rijk zou voortaan slechts departementen kennen, aan wier hoofd een Prefect, die door 's lands regering benoemd word, staat. Deze geweldige centralisati'e van het gezag verraadt het beginsel der revolutie, welke met historisch gevormde rechten generlei rekening houdt.

Sinds 1815 is in ons land te veel onder invloed van hetgeen in Frankrijk geschiedde, gehandeld. Daardoor hebben de Provinciën te veel van hun invloed en macht in het bestuur van hun eigen aangelegenheden ingeboet; hetgeen alleen reeds blijkt uit het feit, dat de staten slechts twee malen in een heel jaar bijeen worden geroepen om dan nog slechts onder bepaalde voorwaarden en in zake van nader aangewezen aangelegenheden de belangen van het eigen gewest te behandelen.

Daarin behoort noodzakelijk een verandering te worden aangebracht, gelijk er dan ook steeds meer stemmen opgaan, dat de Staten der onder scheidene Provincies groter gezag en macht zullen bekomen om de zakrm en belangen hun gewesten rakende, zelf te behandelen. Dit is een alleszins redelijk verlangen, dat zijn steun vindt in de historie van ons volk, dewijl het aanzien en de invloed van de Staten ook ten onzent maar al te zeer geweld is aangedaan en hun karakter door een revolutionnair streven veel te veel is misvormd.

Gewis hier is een wijziging een geboden zaak, niet in die zin, dat de Staten als souvereine machten kunnen optreden, hetgeen in strijd met het algemene landsbelang zou zijn en uit dat oogpunt ook niet gedoogd zou kunnen worden, daar het op schade van het algemeen welzyn uit zóu lopen, maar toch wel in die zin, dat elk Gewest niet op deze wijze als tlians het geval is in zijn rechten en vrijheden geknot wordt en het een ruimere gelegenheid geboden wordt om de eigen zaken en belangen zelf te behartigen door middel van zijn staten. Deze zijn uit de aard der zaak in tal van gevallen goed met de belangen van de Provincie op de hoogte, dewijl de leden er van daarin zelf woonachtig zijn. Daarom pleit èn voor de historische rechten èn om een betere en juistere behandeling der zaken speciaal van het Gewest er zeer veel voor, dat de bevoegdheid der Staten een grotere wordt in zo verre daarbij de eigen belangen van de Provincie betrokken zijn.

Als wij nu voor een meerdere bevoegdheid der Staten het pleit gevoerd hebben, mag daaruit echter niemand de conclusie trekken, dat de autoriteit der Staten geheel ten gronde is gegaan en dat er niets van het zelfbestuur van een Provincie is overgebleven en allerminst dat het nu van weinig belang is uit welke personen de Staten zijn samengesteld. Dit is integendeel ter dege van groot belang. Het is nog immer van zeer grote betekenis uit welke personen de Staten bestaan en vooral niet minder van betekenis door welke beginselen de staten-leden geleid worden. Doch over de huidige betekenis der Staten alsook over de werkzaamheden der Staten-leden alsmede over het feit van welk groot gewicht het is, dat er personen in de Staten gekozen worden die voorstanders zijn van de oude beproefde waarheid wensen wij in dit artikel niet te handelen, maar zijn wij voornemens in een artikel in het volgende nummer van De Banier te schrijven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 maart 1950

De Banier | 8 Pagina's

De Provinciale Staten

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 maart 1950

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken