Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS m h

OOM KOOS m h

Beste neven en nichten! Bij de laatste partij brieven waren er enkele, waarin de schrijvers en schrijfsters vroegen of ze ook als neven en nichten mogen toegelaten worden. Hierbij wil ik deze vraag voor allen tegelijk beantwoorden, en wel in dier voege, dat ik ze een hartelijk welkom in onze kring toeroep. Ze moeten zich echter voornemen om steeds de raadsels op te lossen en de oplossingen in te zenden, ook als ze er eens moeilijke bij vinden. Ze mogen dan niet gaan zeggen: Ik houd er maar mee op; doch ze moeten blijven doorzetten en opsturen wat ze hebben kunnen vinden. Thans volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 167

Jongeren:

1. Noem de naam van: a. de leermeester van Paulus toen hij nog Saulus heette; b. de man van Naomi; c. een bekend richteres in Israël; d. een bekend Romeins keizer; e. de vader van Noach; f. de opvolger van koning Josafat; g. een discipel des Heeren te Damascus. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen? 2. Door een andere rangschikking der letters van de uitdrukking ENSAMAS, kan men de naam verkrijgen van iemand, die in het Oude Testament genoemd wordt. Wie is dat? 3. Uit elk der onderstaande zinnen één woord te zoeken, zo, dat deze woorden met elkaar een tekstgedeelte vormen uit het boek der Psalmen (onberijmd): a. De stenen zouden zelfs spreken. b. Hij, die de parel van grote waarde vindt, is schatrijk. c. Behandel de jongen met zachtheid. d. De Heere voedt de raaf, de mus, de vink, kortom alle vogels. e. Er is groot verschil tussen een parel van grote waarde en de parel van grote waarde. f. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte bestaat uit 27 letters. Welk gedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is: 14, 13, 9, 5, 12, 4, 21, 11, 20, 4, 17 was de overste der trawanten van koning Nebucadnezar; 2, 1, 23, 24, 25, 26, 27 is een gezindheid, begeerte of lust tot kwaad of goed; 15, 18, 22, 19 is een bekende Edomiet; 6, 16, 7, 8 is een devies of zinspreuk ; 10, 3 betekent: de lezer heil (afkorting) . 2. Een tekstgedeelte uit 2 Koningen 8 bestaat uit 29 letters. Zoek dit tekstgedeelte als slechts het hier volgende bekend is: 5, 6, 7, 8, 9, 10 is met gezag bekleed ; 25, 26, 27, 28, 29 is geschapen als hulpe.

3. Maak uit ANANIAS + IRI drie Bijbelse namen. Twee namen zijn van bekende personen; de derde van een stad in Assur, genoemd in de eerste tien hoofdstukken van Genesis.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Nu gaan we het verhaal vervolgen. De vorige week waren we er bij gebleven, dat op zekere dag een groot schip het eiland Nieuw-Cailedonië naderde en dat dit schip al heel spoedig omgeven werd door een menigte kleine vaartuigjes, die niet anders waren dan uitgeholde boomstammen. Ze werden door de inboorlingen van het dorp, dat dichtbij het strand lag, met krachtige hand voortbewogen, terwijl andere inboorlingen met hun lansen en knotsen in de wankele vaartuigen overeind stonden. Om het kroesige hoofdhaar droegen zij een vele malen om het hoofd gewonden doek, die met de gordeldoek de enige kledingstukken waren, die hun lichaam bedekten Daarbij droegen zij als sieraad de wonderlijkste dingen, die zij aan 'n band om de hals hadden hangen, terwijl grote gladhouten schijven door de oorlapjes waren gestoken, die daardoor enorm waren vergroot. Reeds toen zij klein waren, werden hun oorlappen doorboord en daarin zeer kleine houten schijfjes gestoken; hoe groter de kinderen werden, hoe groter schijven zij droegen, totdat ze, volwassen geworden, de oren geheel hadden misvormd.

Met luide uitroepen werden de witte, vreemde mannen, die zich op het gro^e schip bevonden, door de zwarten begroet. Zij dachten, dat er weer handelaren in sandelhout gekomen waren, zodat ze door ruiling weldra in het bezit zouden komen van allerlei mooie, blinkende voorwerpen. Zij vergisten zich ditmaal echter zeer. Het schip toch was geen sandelhouthaler, maar een schip van de zending. De beide vriendelijke, witte mannen, die hun voortdurend „Aiofa, Alofa" (dit betekent: vrede, vrede) toeriepen, waren niet gekomen om kostbare koopwaren te halen, maar om veel kostbaarder zaken hun te brengen. Wel was hun vriend en medearbeider Williams op een eiland niet zo heel ver van daar gelegen, door de inboorlingen omgebracht en opgegeten geworden, maar desniettegenstaande hielden ze vol met nu eens hier en dan eens daar op de verschillende eilanden het Evangelie der zaligheid te brengen.

Voor dit keer hadden ze Nieuw-Galedonië tot hun arbeidsveld uitgekozen en in de hoop des te beter te zullen slagen, hadden zij een aantal inlandse christenen van de Samoaeilanden meegebracht. Deze bruine Samoa-eilanders, met hun gladde, zwarte haren en helderwitte, katoenen jassen en broeken, zagen er veel gemanierder uit dan de zwarte kroesharigen, doch in het hart der zendelingen leefde de hoop, dat na niet te lange tijd ook de Caledoniërs meerdere beschaving zouden genieten.

Zij hadden ook voor een tolk gezorgd, iemand van de naburige eilanden, die de taal der Nieuw-Caledoniërs verstond. Desondanks viel het nog niet mee om aaft de bewoners van Nieuw-Caledonië duidelijk te aken, wat men eigenlijk wilde. De hoofdmannen werden op het schip geroepen en aan hen werden allerlei eschenken uitgedeeld, waarmede ze zeer blijde waren. Eindelijk, na lang praten, vonden de inboorlingen het goed, dat twee van de bruine leraars met hun vrouwen bij hen mochten wonen, terwijl zij beloofden hen van voedsel te zullen voorzien, totdat ze zouden kunnen leven van de opbrengst der aanplantingen, die ze zelf wilden gaan aanleggen. Hoe het verder met hen ging, zullen wij in het vervolg zien. Tot slot nog even wat

CORRESPONDENTIE

Dettie Schoonhoven te A. Ik heb je brief met belangstelling gelezen en er uit bemerkt, dat er bij jullie thuis heel wat liefhebbers zijn voor het orgel. Je hebt het adres nu goed geschreven. Jan Ktüakernaak te O.A. Dat was voor je moeder een hele uitgaaf. Maar er blijkt uit, dat je goed je best hebt gedaan en dat is ook heel wat waard.

Wannie den Boer te G. Wat een lange brief heb je me geschreven! Nu, dat is best hoor; ik blijf dan met de toestanden een beetje op de hoogte. Ik tracht de raadsels de laatste tijd weer wat makkelijker te maken, want het is me gebleken, dat het zoeken van namen uit andere namen nog al moeilijkheden oplevert. De groeten, ook thuis. Adrie Opschoot te R. Je was niet te laat, Adrie. Wel gefeliciteerd met je nieuwe zusje. Dat het voorspoedig moge opgroeien en bovenal, dat het een nieuw hart van de Heere mocht ontvangen.

En hiermede moet ik weer eindigen. Bij leven en welzijn tot de volgende week.

OOM KOOS.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1950

De Banier | 9 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1950

De Banier | 9 Pagina's