Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KOLLUM

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KOLLUM

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Maandagavond 3 April, 7.30 uur, werd de jaarvergadering van de S.G.P. „In God is kracht" gehouden in de consistorie der H.G. Evangelisatie. Aanwezig 13 leden, drie leden waren met kennisgeving afwezig. De voorzitter, Tj. Bosgraaf, opende deze samenkomst door het laten zingen van Ps. 84 vers 3, las vervolgens Jesaja 53, ging daarna voor in gebed en riep de aanwezigen een welkom toe. De secretaris, J, Zijlstra, las de notulen der vorige ledenvergadering, direct daarna het jaarverslag. Onze afdeling telt 29 leden, waarvan het grootste gedeelte zeer actief de vergadering bezoekt. Vanaf November gehouden 4 bestuursvergaderingen, 3 ledenvergaderingen en nu deze jaarvergadering. In November bezocht een vijftal leden de samenkomst in ,,Irene" te Leeuwarden, v/aar Ds. Ravenswaay een tijdrede hield over „Ikabod". Op 14 Februari j.l. de Provinciale vergadering in de ,,Klanderij" te Leeuwarden, waar besloten werd om zelfstandig met een lijst uit te komen bij de a.s. Statenverkiezingen en niet met de A.R. samen te werken. Hierna verslag van de penningmeester H. van der Meulen. Inkomsten ƒ 78.40. Uitgaven ƒ76.-. Saldo ƒ2.40. De financiële commissie, K. Visser en R. de Boer, hebben de boeken in orde bevonden. Hierna verslag van de Provinciale vergadering door R. Bosgraaf. Een keurig, volledig overzicht! Punt 7, bestuursverkiezing. Aftredend doch herkiesbaar Tj. Bosgraaf en H. V. d. Meulen, met grote meerderheid van stemmen herkozen. In de plaats van W. Raap, die wegens drukte moest bedanken, werd gekozen R. Loonstra. Punt 8 Inl. R. Bosgraaf over Art. 4 f Program van Beginselen, hetwelk door de spreker grondig was uitgewerkt. Punt 9: Bespreking a.s. Provinciale Statenverkiezing. Besloten om 2300 stuks Banieren aan te vragen (liefst kosteloos) en dan deze per post te verspreiden; tevens besloten om mét de 3 naburige afdelingen één maal een verkiezingsadvertentie in de „Kollumer Courant" te plaatsen. Hierna namen enige leden op zich om bij de a.s. verkiezing controle uit te oefenen op de stembureaux bij het natellen der stemkaarten. Na het zingen van Psalm 119 : 17 sloot R. Loonstra met dankgebed. De collecte bracht ƒ 2.80 op.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 juni 1950

De Banier | 8 Pagina's

KOLLUM

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 juni 1950

De Banier | 8 Pagina's