Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DE TWEEDE KAMER

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

DE TWEEDE KAMER

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vergoedingen voor de leden der Tweede Kamer

In de Tweede Kamer kwam Woensdag 7 Juni het voorstel van wet tot verhoging van de schadeloosstelling voor de leden der Tweede Kamer, in behandeling. Dit wetsvorstel hield in, dat de schadeloosstelling verhoogd wordt van ƒ 6000 tot ƒ 7200 voor diegenen, die te 's Gravenhage en in de omgeving daarvan wonen; tot ƒ 7800 voor degenen, die op een afstand van 25 tot 75 kilometer van het gebouw der Tweede Kamer wonen en tot ƒ 8400 voor degenen, die meer dan 75 km. daarvan hun woning hebben gelegen. De voorzitter zal een vergoedlng van ƒ 14.4uu gemeien net pensioen blijft onveranderd op ƒ 187.50 's jaars voor elk jaar, dat men lid van de Kamer geweest is, tot een maximum van ƒ 3500. De besprekingen, welke daarbij plaats vonden, hebben niet lang geduurd. De meeste tijd daarvan werd in beslag genomen door een communistische spreker, die tegen dit voorstel op erg demagogische wijze te velde trok en door de minister van Binnenlandse Zaken, die het in een vrij uitvoerige rede, waarin hij in hoofdzaak zich tegen de communistische spreker keerde, verdedigde. Voorts namen nog aan de bespreking, ^ de één wat korter en de ander wat langer, deel de heer Andriessen (R.K.), de heer Korthals (V.V.D.) en mejuffrouw Tendeloo, die het allen verdedigden en ook de heer Schouten, die zich grotendeels op formele gronden er tegen verklaarde, daarbij onder meer opmerkende, dat hij het in twijfel trok, of een gedifferentieerde schadeloosstelling, zoals in dit voorstel van wet werd voorgesteld, in overeenstemming met de grondwet

was. Voordat de stemming plaats vond, legde ds. Zandt namens de Kamerfractie der S.G.P. de navolgende korte verklaring af: „Gelet op de toestand van 's lands financiën en de hoog geklommen noden van zeer velen onzer landgenoten, vindt onze fractie geen vrijmoedigheid om haar stem aan het onderhavige voorstel van wet te geven, hoewel zij van oordeel is, dat de daarin voorgestelde verhoging, gezien de hoge onkosten, welke aan de waarneming van het lidmaatschap der Kamer verbonden zijn, niet onbillijk is". Bij de stemming brachten van A.lt.-pai uj vier leuen nun ötem de ucgen het voorstel uit, namelijk de heren Schouten, Terpstra, Roosjen en Verkerk, de vijf aanwezige communistische Kamerleden, benevens ds. Zandt en Ir. van Dis, zodat in het geheel 11 tegenstemmen werden uitgebracht. Daarentegen stemden 73 Kamerleden vóór het voorstel van wet, dat was 6 stemmen meer dan de grondwet voor een wetsontwerp van deze aard vereist. Voor wetsontwerpen van deze strekking vereist de grondwet toch ter aanneming 67 stemmen, dat is 2/3 van de honderd stemmen.

Het wetsontwerp zal voor het rechtsgeldigheid bekomt nog door de Eer ste Kamer moeten worden aangenomen. Het zal daar allicht nog wel vóórdat de Kamers op reces gaan in behandeling komen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 juni 1950

De Banier | 8 Pagina's

DE TWEEDE KAMER

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 juni 1950

De Banier | 8 Pagina's