Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Voordat ik er toe overga de namen te noemen van hen, die een prijs gewonnen hebben met het oplossen van de raadsels der opgaven 161 tot en met 165, moet ik eerst enkele andere mededelingen doen. Allereerst roep ik een hartelijk welkom toe aan hen, die vroegen of ze mogen meedoen. Ik denk hierbij aan Gijsbert Nieuwenhuizen te W. en aan Janny de Boer te M., wier brieven ik juist bij de hand heb. Blijven jullie maar ijverig meedoen, dan zullen jullie zeker ook te gelegener tijd een prijs behalen.

Dan moet ik jullie er nog eens op attent maken, dat op een brief tot 20 gram een postzegel moet geplakt worden van 10 cent. Ik wijs hierop nog eens, omdat Rika Post uit G. er helemaal geen postzegel op gedaan had, met het gevolg, dat het dubbele aan strafport, dus 20 cent, moest betaald worden. Zullen jullie er dus om denken, vooral Rika Post? Dan wil ik mij nog eens wenden tot de jongens en meisjes in de Noordelijke provinciën: Groningen, Friesland en Drente. Zijn er daar nog, die met de raadselrubriek willen meedoen? Stuurt'dan de oplossingen maar in. Je kunt zelf kiezen, welke je wilt nemen, de'raadsels voor de jongeren of die voor de ouderen. Komt Friezen, Groningers en Drentenaren, blijft niet achter, maar helpt mede om de kring van neven en nichten sterker te maken. Misschien zijn er onder jullie wel, die de raadsels geregeld oplossen, doch ze niet insturen. Laat dit dan van nu af aan veranderen en zendt de oplossingen in het vervolg naar Utrecht. Een zelfde opwekking wil ik ook nog eens richten tot alle jongens en meisjes in de andere provinciën. Er zijn er daar nog heel wat, die zouden kunnen meedoen met het insturen van de oplossingen, maar die dit om verschillende redenen niet doen.

Neemt thans het besluit om wel mee te doen en stuurt de oplossingen voortaan in. Nu ga ik er toe over de namen bekend te maken van de prijswinnaars jn - winnaressen. Het zijn de volgenie: L Jovie Sinke te W. l. Cornelis v. d. Berg te B. J. Janny v. d. Spek te Z. L. Riet van Leeuwen te B. ; . Karel de Kvuyff te'B. ', . J. KwakernaaJc te O.A. '. Nellie de Visser te M. ', . Arie van Vugt te R.

'oeken jullie nu een boek uit het ieronder vermelde lijstje en schrijf an aan-OOM KOOS, postbus 2019 3 Utrecht welk boek je wilt hebben. uUie moeten geen brief sturen, laar een briefkaart met een post- 3gel van 6 cent er op en met duidejke vermelding van naam en voUeig adres.

m jullie het uitzoeken gemakkelijk .! maken wordt achter elk boek verjeld of het een jongens- of meisjespek is. Dit is dan aangeduid met de |tters j of m. Boeken, die voor jon- 3ns en meisjes zijn, zijn aangeduid ; et j en m. Klein en groot zijn aanègeven met kl. en gr. Hier volgt het stje.-

I. De Vrijwilliger van 1830 (j.); 2. Bouke Bijlertsma (j.); 3. De weg naar het leven open (j.); 4 Het leven een wonder (j.); 5 Eén dorp en toch twee (j.); 6. Vogels in de natuur (j. en m.); 7. Water en Vuur (j. en m.); 8. Geslagen maar geen pijn gevoeld (j. en m.) ; 9. In vreemde handen (j. en m.); 10. Het Uilennest (j. en m.) ; II. Het Veerhuis en de Rozendonk (j. en m.)"; 12. De kerk in de catacomben (gr. j. en m.) ; 13. Evert Kooistra (gr. j. en m.); 14. De oude Schoolmatres (gr. m.); 15. Dienende liefde (m.); 16. Sterren in de nacht (m.) ; 17. De kerk in Schotland (gr. j. en gr. m.); 18. Willem Farel I en II (gr. j. en gr. m.); 19. Lieske (kl. m.) ; 20. Zoals Opa sprak (kl. m. en kl. j.); 21. Rondom Scheldehof (kl. j.). Wel neven en nichten, nu zullen jullie toch niet kunnen zeggen, dat er geen keus genoeg is. Schrijf nu maar gauw welk boek je wilt hebben, doch nogmaals zij er op gewezen, dat je het moet doen op een briefkaart met postzegel van 6 cent. Thans volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 169

Jongeren:

1. Noem de naam van: a. de eerste martelaar vanaf het begin der wereld; b. iemand, die door zijn vader vervloekt werd; c. de vader van Lot; d. Jozefs grootvader van vaderszijde; e. een jeugdig evangelist uit het Nieuwe Testament; f. iemand, die honderd profeten verborg en van voedsel voorzag; g. een koning, die herhaaldelijk zijn woord brak; h. de eerste vrouw, die van God een belofte kreeg; i. een zwager van Izak. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen? 2. Door een andere rangschikking van de letters der uitdrukking ELONIMF kan men de naam verkrijgen van een persoon uit het Nieuwe Testament. Wie is die persoon? 3. Welke goddeloze koning kwam in de gevangenis tot bekering?

Ouderen:

1. Gegeven is het volgende: De 4, 2, 5, 6 behoort tot de kenmerken van een volk; Een 3, 7, 1 is een Europeaan. Welke naam stellen de cijfers 1 tot en met 7 voor? 2. Een gedeelte van een tekst bestaat uit 23 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is: 12, 20, 15, 3, 7 is iemand, die slecht water gezond maakte; 14, 19, 10, 4, 8, 2, 4, 5 is een gesel voor Europa geweest; 6, 11 is een Nederlandse provincie (afkorting); 21, 16, 23, 17, 22 is een jaargetijde; 18, 9, 13, 1, 16 is een uitvlucht. 3. Neem uit elk der volgende zinnen een woord. Plaats de woorden naast elkaar, waardoor men een gedeelte van een tekst uit 't boek der Openbaring krygt. a. De kleine en de grote is daar en de knecht is vrij van zijn heer. b. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. c. Nadat de Heere en Zijn discipelen het Heilig Avondmaal gevierd hadden, zongen zij een lofzang. d. En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde en bad. e. Zonder een nieuw hart kan niemand zalig worden. f. Mozes zong een lied ter ere Gods, Die grote wonderen aan Zijn volk gedaan had. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld?

De oplossingen der opgaven 166 tot en met 169 kunnen ingezonden worden aan OOM KOOS, postbus 2019 te Utrecht.

Er behoeft ditmaal geen briefje bijgedaan te worden. Wil men dit echter toch doen, dan mag het. Nu nog even wat verder vertellen van de wederwaardigheden der beide achtergebleven mannen met hun gezinnen. Zoals we zeiden, begonnen ze direct met het bouwen van een huisje. Na enige weken was dit gereed. Het zag er heel anders en veel mooier uit dan de hutten der inboorlingen. De wanden waren recht opgetrokken en vormden een tamelijk groot vierkant, dat door een dak van gras en bladeren was bedekt.

Aan de voorzijde was een flinke galerij aangebracht, terwijl deuren en vensters toegang tot het inwendige verleenden. Een groot onderscheid dus met de bijenkorven der Nieuw- Caledoniërs, waaraan geen enkel venster te zien was, terwijl een enkele opening tegelijk aan mensen, licht en lucht toegang moest verschaffen! De inboorlingen hadden dan ook met grote belangstelling en nieuwsgierig, heid toegezien op het bouwen van 't huisje der Samoë.zen. Geholpen hadden ze échter niet. Ze hadden wel geen vijandschap getoond, maar van vriendschap was er ook geen sprake, Rondom het huisje werd een aanplanting aangelegd van inheemse vruchten en boomgewassen en zo hoopten de Samoëzen, dat ze na niet te lange tijd in hun eigen onderhoud zouden kunnen voorzien en dus geen steun meer van de inboorlingen zouden nodig hebben. De beide mannen hadden direct de gewoonte aangenomen om des morgens en des avonds in ^e galerij van hun woning gezamenlijk te bidden, te zingen en Gods Woord te lezen, in de hoop, dat de inlanders zich langzamerhand rondom hen zouden scharen. En aanvankelijk scheen het, dat deze poging gezegend werd, gelijk m het vervolg bij leven en' welzijn zal blijken.

Voor ditmaal weder genoeg. hartelijk gegroet van Allen

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juni 1950

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juni 1950

De Banier | 8 Pagina's