Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Koninkrijken Overwonnen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Koninkrijken Overwonnen

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen. Hebr. 11 : 33

1. )e zonde is een rijk, dat alleen door iet geloof overwojinen wordt. Buienden en duizenden komen op de veg der zonde om. Brede scharen •oemen in het kwade. Ja, elk mens igt van nature gevangen onder de .eerschappij van de zonde, slaven er boosheid zijn wij allen geworden n ons verbondshoofd Adam. V^ij kussen de boeien en kluisters. )e zonde is een zoete bete onder de ong. Gods kinderen leren hun eigen lart kennen en hebben de strijd telen de zonde, zolang zij in dit leven lijn. Dat deed Paulus roepen: „Ik elendig mens! Wie zal mij verlossen lit het lichaam dezes doods ? " God roept met woord en daad van de sonde af; door zegening en oordeel. llaar wie neigt tot Zijn roepende tem het oor? Wie hoort, als de boen des Evangelies bidden als gezanm Gods, alsof God door hen hade: Laat u met God verzoenen? " Wie eeft onze prediking geloofd? Nieland! JNeen niemand van nature. riet één komt uit de zondeslavernij oit vrij in eigen krachten. Niet één, ie vrij worden wil.

laar Christus rukt de Zijnen uit de eerschappij der zonde uit, als een randhout uit het vuur. Het zijn de (onderen der genade, in een verloen zondaar verheerlijkt, die hem rij maken van de ongerechtigheid. > oor het geloof zal hij overwinnen. > e schuld der zonde wordt overw^ en door het geloof in Christus' loed, de smet der zonde wordt verrennen door de fontein, die geopend voor het huis van David en voor de fiwoners der gerechtigheid; de racht der zonde wordt gebroken oor het gelovig schuilen in de klove er steenrotsen. Door het geloof val- •n de muren van het de wereld beeersend koninkrijk der zonde, ampzalig de dienaar der zonde, diep llendig de natuurlijke mens, die in e slavernij der zonde geknecht is. [opeloos zijn lot als geen verlossing aagt. Zijn blijdschap en vreugd uilen veranderen eens in eeuwige ouw, terwijl reeds in dit leven de este dagen zijn moeite en verdriet, 'e holle mensenziel vraagt verzadiing. Doch de zonde laat leeg. Zü 'entelt in het slijk. O zondedienaar, tibekeerde van hart, uw oog moge eopend worden voor uw diep vererf. Indien dit aan het groene hout eschiedt, wat zal dan aan het dorre eschieden?

[aar dat machtig zonde-rijk wordt verwonnen door het geloof. Gods olk wordt overgezet in het konink- Ok van Gods eeuwige liefde. De zon- B moge onze ziel kwellen, bedroe- Bn en benauwen, maar één geloofsoefening is genoeg om ze ten onder te brengen en ons rust te geven in Christus, Die de z; onde ontkrachtte voor de Zijnen. Het koninkrijk van eigengerechtigheid wordt overwonnen door het geloof. Is er schrikkelijker bolwerk van satan dan de eigengerechtigheid ? Farizeën en Schriftgeleerden kwamen om in dit rijk. Paulus was er in gevangen en ijverde om de hemel te gewinnen toen hij de gemeente Gods, het werk Gods, vervolgde en de genade haatte. Leraren der wet, voorname predikers van Mozes en de profeten, de eersten en achtbaarsten des volks, hebben de Heere Jezus ter dood veroordeeld, omdat zij gevangen lagen in het rijk van eigengerechtigheid. Ja zo groot is de m.acht van dit koninkrijk, dat hoeren en tollenaren in het koninkrijk der hem.elen een voorrang gegeven wordt boven de eigengerechtigde. Duizenden troosten zich met hun doop en jongelingsverenigingen en belijdenis en fatsoenlijke wandel. Zij menen de hemel te mogen verwachten, omdat zij nimmer de wereld dienden. Bekering behoeven zij niet. Kennis van ellende is hun vreemd, en wordt overbodig geacht. Onder de heerschappij van eigengerechtigheid zijn zij geblinddoekt voor hun verderf. Wat zal de mens van de hoogten zijner gerechtigheden afbrengen aan de voeten van Christus? Hier is Goddelijke kracht nodig. Genade-opening van blinde ogen. Vernietiging van eigen kracht. Geloof, dat overwinning werkt. Ja, geloof in Christus' eniggeldende gerechtigheid. Och, dat Gods volk meer door dat geloof van eigen deugd en kracht mocht afzien. Het zijn gebroken bakken, waarheen wij vluchten, zo wij onze overtuigde consciëntiën zoeken te bevredigen met de voornemens van beterschap. Werpt toch van u alles waarop gij steunt buiten Christus. Neme God de grond onder uw voeten weg, opdat gij door het geloof overwint, rustend in Hem, in Wie alleen Goda recht rusten kan. Hij heeft volbracht Ik zal mij bekorten. Op één overwonnen rijk moet ik echter nog met een enkel wbord wijzen, n.l. op het Hjk des doods. De laatste vijand, die teniet gedaan wordt, is de dood. Hij heeft macht over ieder mens. Rijken noch armen, sterken noch zwakken, jongen noch ouden, zijn voor de macht des doods veilig. Alles zal voor de dood zwichten. De dood is het oordeel Gods. Vreselijk wie in de dood eeuwig zal besloten blijven. De poel van vuur en sulfer is zijn deel. Zal het wel met ons zijn, wij moeten de dood verwinnen door het geloof in Hem, Die de dood verslond ter overwinning. Dan is de dood geen dood meer. Gods volk moge de scheiding van ziel en lichaam doormaken als ieder Adamskind, die scheiding is geen sterven, maar een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwig léven; door het geloof hebben zij die overwinning van de dood verkregen. Door het geloof hebben zij de vreselijkste dood veracht. Paulus is bereid te sterven. Stefanus' aangezicht blinkt van hemelse heerlijkheid terwijl de stenen ten dode hem treffen. O, Gods volk kent het geweld des doods. Die bange achtervolgingen van de dood. Banden van de dood hadden hen omgeven en angsten der hel hadden hen getroffen. Maar het

geloof deed hen Hem kennen, in Wie de dood was teniet gedaan. In hun krankheden, op operatiekamers, onder het geweld van vijanden, hebben zij door het geloof de dood mogen tarten. In hun sterven zagen zij over de dood heen in de heerlijkheid, die hun wachtte. Zie, dat is het sterven van Gods gunstgenoten, die de eeuwige rust ingaan. Nog een weinig en wij zullen bij de Heere zijn. Moge dat geloof meer en meer in levende oefening ons deel zijn. Wij zouden in kinderlijke vreze voor Gods aangezicht wandelen, de verdrukking der wereld licht achten en als overwinnaars het slijk der straten treden. Want door het geloof hebben zij koninkrijken overwonnen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 juni 1950

De Banier | 8 Pagina's

Koninkrijken Overwonnen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 juni 1950

De Banier | 8 Pagina's